Кафедра технології зберігання, переробки та стандартизації продукції рослинництва ім. проф. Б.В. Лесика

Розміщено Універсальні в 17 октября 2010

Кафедра заснована у 1968 році, очолив її видатний вчений, педагог, доктор сільськогосподарських наук, професор Лесик Борис Васильович. Його ім’я було присвоєне кафедрі у 1995 році. До створення кафедри в різні роки курс «Технології зберігання та переробки продукції рослинництва» читали професор А.А.Піонтковський (з 1922 по 1941 р.), доценти В.А. Туркін (до 1947 р.), В.Л. Сніжко, професор Б.В. Лесик.

Кафедра має значний доробок: тільки за останні 20 років співробітниками видано 12 підручників, 28 посібників, біля 50 методичних вказівок, підготовлено 3 доктори та 66 кандидатів наук, понад 800 дипломників та більше 60 магістрів.

Колективом кафедри за 40 років роботи зроблено значний внесок в науку, на основі якого підготовлено 8 монографій, одержано 14 патентів, 10 авторських свідоцтв, 2 гранти, медалі на міжнародних і галузевих виставках.


Рекомендую також наступні твори:

  • Нет подходящих публикаций