Кафедра селекції, насінництва та кормовиробництва ім. проф. М.О. Зеленського

Розміщено Універсальні в 17 октября 2010

Кафедра селекції, насінництва і кормовиробництва ім. проф. М.О. Зеленського створена у вересні 2009 року шляхом відокремлення кормовиробництва від кафедри рослинництва і кормовиробництва, та об’єднання з кафедрою селекції і насінництва.

Виклання курсу з селекції рослин розпочалося професором В.В. Колкуновим на кафедрі загального землеробства сільськогосподарського відділення КПІ в 1912 р. Як самостійний підрозділ кафедра селекції та насінництва офіційно була створена в 1936р., її очолив доктор с.-г. наук, професор В.М. Лебедєв – відомий генетик і селекціонер, соратник М.І. Вавилова. Розробки наукової школи професора В.М. Лебедєва були пов’язані з цитологічними генетико-селекційними дослідженнями з віддаленої гібридизації.

Кафедра кормовиробництва та сільськогосподарської меліорації бере свій початок із реорганізованої кафедри меліорації та агрометеорології, заснованої в 1962 році.

У 1952 р. кафедру селекції та насінництва очолив Заслужений працівник вищої школи, доктор сільськогосподарських наук, професор М.О. Зеленський.

З 2005 року кафедра відповідальна за підготовку бакалаврів та магістрів за новою спеціальністю – “Селекція і генетика сільськогосподарських культур”.


Рекомендую також наступні твори:

  • Нет подходящих публикаций