Кафедра математичних дисциплін

Розміщено Педагогічні в 17 октября 2010

Кафедра математичних дисциплін відокремилась як структурна одиниця
університету від кафедри інформаційних технологій у серпні 1999 р.

Штат професорсько-викладацького персоналу кафедри — 5 чоловік.

Тел: 423-00-72 (внутр. 219 або 256), E-mail: [email protected]

Очолює кафедру з лютого 2000 р. доктор технічних наук, професор Міхайленко Віктор Мефодійович.
Педагогічну діяльність професора Міхайленка Віктора Мефодійовича
завжди визначає високий рівень лекторської майстерності та плідної
навчально-методичної роботи. В 1996 році отримав професорський грант Дж.
Сороса в галузі точних наук. В 1983 нагороджений знаком “За отличные
успехи в работе” Міністерства вищої та середньої спеціальної освіти
СРСР, у 1997 та 2001 році — знаком “Відмінник освіти” Міністерства
освіти та науки України. Автор 6-ти підручників, 10-ти посібників, 3–х
монографії та більше 200 наукових робіт.

Він Голова Спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських
дисертацій К26.063.01 та директор Українського науково-дослідного
інституту системних досліджень, стабілізації та розвитку економіки, в
роботі якого активну наукову участь приймають всі викладачі кафедри — Медвєдєв Микола Георгійович, доктор технічних наук, професор, Колодінська Олена Вікторівна, кандидат фізико-математичних наук, доцент; Третиник Віолетта Вікентьєвна, кандидат фізико-математичних наук, доцент; Кубайчук Оксана Олексіївна, кандидат фізико-математичних наук.

На кафедрі викладаються навчальні дисципліни: вища математика, теорія
ймовірностей та математична статистика, дослідження операцій,
математичне програмування, економетрія, моделювання економічних систем,
алгоритми на графах, чисельні методи в інформатиці, чисельні методи
(додаткові глави), моделі та методи обчислювальної математики. Основною
літературою при вивченні студентами всіх названих курсів є підручники і
посібники, автори яких є професори і доценти кафедри.

Особливістю навчально-методичної роботи викладачів кафедри є
ефективна організація самостійної роботи студентів з використанням
сучасних комп’ютерних технологій з усіх дисциплін кафедри. Наукові
дослідження викладачів, аспірантів та студентів кафедри проводяться в
межах науково-цільової програми „Інформаційне та програмне забезпечення
систем підтримки прийняття оптимальних рішень при управлінні технічними
та соціально-економічними системами”.

Крім цього на кафедрі функціонує науково-студентський семінар
„Економіко-математичні методи при моделюванні економічних систем”.


Рекомендую також наступні твори:

  • Нет подходящих публикаций