Кафедра інформаційних систем та технологій

Розміщено Універсальні в 17 октября 2010

Завідувач кафедри інформаційних систем і технологій Пашко Анатолій Олексійович.

Тел: 423-00-78 (внутр. 127), E-mail: [email protected]

Пашко
Анатолій Олексійович обіймає посаду завідувача кафедри інформаційних
систем і технологій з травня 2006 року; закінчив Київський державний
університет ім. Т.Г. Шевченка в 1984 році за спеціальністю «Математика»;
кандидат фізико-математичних наук (1989), старший науковий співробітник
(1995), доцент (2007). Лауреат молодіжної премії імені О. Бойченка в
галузі науки і техніки (1986), учасник ВДНГ СРСР (1987), Відміник освіти
України (2002), член SAE. Має понад 100 друкованих праць.

Кафедра готує фахівців із сучасних комп’ютерних напрямів та спеціальностей спеціальностей:

  бакалаври в галузі 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка»:

 • 6.050101 «Комп’ютерні науки»
 • 6.050103 «Програмна інженерія»
 • спеціалісти:

 • 7.080401 «Інформаційні управляючі системи та технолгії»
 • 7.080403 «Програмне забезпечення автоматизованих систем»
 • 7.080404 «Інтелектуальні системи прийняття рішень»
 • магістри:

 • 8.080401 «Інформаційні управляючі системи та технології»
 • 8.080404 «Інтелектуальні системи прийняття рішень»

На кафедрі працюють 27 науково-педагогічних працівників із яких докторів наук, професорів 4, кандидатів наук, доцентів 16.

Значні зусилля кафедри на сьогоднішній день направлені на пошук та
впровадження нових форм та технологій навчання, впровадження в
навчальний процес сучасних інформаційних систем і технологій, розробку
та впровадження систем дистанційного навчання.

Викладачі кафедр беруть участь у вітчизняних та міжнародних
науково-практичних конференціях та семінарах. На кафедрі ведеться
активна науково-дослідна робота серед студентів у рамках наукових
напрямів роботи кафедри. Діє студентський науково-практичний семінар з
сучасних технологій програмування.

На кафедрі інформаційних систем і технологій проводиться підготовка
аспірантів за спеціальністю 01.05.04 «Системній аналіз і теорія
оптимальних рішень».

Постійно на кафедрі навчається більше 10 аспірантів та здобувачів.

  Наукова робота на кафедрі проводиться за напрямами:

 • розробка основ математичного моделювання, розробка та розвиток
  методів математичного моделювання процесів та об’єктів різної природи;
 • проектування комп’ютерних мереж та методів захисту інформації;
 • проектування баз даних та баз знань
 • методи організації ефективних обчислень в комп’ютерних системах
 • методи та засоби аналізу транспортних систем
 • методи і засоби аналізу та проектування програмних систем
 • методи і засоби інтелектуалізації комп’ютерних і програмних систем


Рекомендую також наступні твори:

 • Нет подходящих публикаций