Факультет інформаційних систем та технологій

Розміщено Універсальні в 17 октября 2010

Факультет інформаційних систем та технологій був створений у лютому 1999 року.

З вересня 2007 року факультет очолює Оксіюк Олександр Глібович

Кандидат технічних наук (1998 р.), доцент (1997 р.).

У системі освіти працює понад 20 років. За відмінну роботу
неодноразово нагороджувався грамотами, в тому числі почесною грамотою
Міністерства освіти і науки України.
В Європейському університеті з 2004 року, з квітня 2007 року – проректор
з впровадження інформаційних технологій.

Автор понад 40 наукових праць, як технічного так і педагогічного
направлення, має значний досвід в підготовці спеціалістів з
інформаційних технологій.

Тел: 424-13-86 (внутр. 137), E-mail: [email protected]

  До складу факультету входить:

 • Кафедра інформаційних систем та технологій
 • Кафедра математичних дисциплін
 • Кафедра документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності

Факультет здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр, спеціаліст, магістр в галузях:

0501 «Інформатика та обчислювальна техніка» за напрямами підготовки:

 • 6.050101 «Комп’ютерні науки»
 • 6.050103 «Програмна інженерія»

Також за напрямом 0804 «Комп’ютерні науки» за спеціальностями:

 • інформаційні управляючі системи та технології;
 • інтелектуальні системи прийняття рішень;
 • програмне забезпечення автоматизованих систем.
  0203 «Культура» за спеціальністю:

 • 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність»

На факультеті проводиться підготовка інженерів-системотехніків та
інженерів-програмістів економічного спрямування, які можуть вільно
орієнтуватися як в технічних, так і в бізнес-задачах, професійно
займатися автоматизацією управлінської, виробничо-технологічної,
економічної діяльності, бути розробниками прикладних банківських і
бухгалтерських програм.

Випускники здатні працювати на посадах керівників відділів
інформаційного менеджменту, маркетингових досліджень інформаційного
ринку, розробки та впровадження сучасних комп’ютерних технологій,
інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень у галузі менеджменту,
маркетингу, банківської справи, державного управління, займатися
розробкою WEB-сайтів та систем електронної комерції засобами
віртуального (комп’ютерного) дизайну.

Вже з першого курсу на факультеті вивчаються спеціальні дисципліни:
інженерна та комп’ютерна графіка, основи програмування та алгоритмічні
мови з паралельним набуттям загальноекономічної освіти.

Навчання проходить із застосуванням новітнього програмного
забезпечення на основі сучасної комп’ютерної бази.
Студенти факультету старших курсів паралельно з навчанням з можуть
посідати місця адміністраторів комп’ютерних класів, а також розробляти
програмне забезпечення для потреб університету.

З 1995 р. факультет організовує і проводить щорічні міжнародні
науково-практичні конференції «Інформаційні технології в економіці,
менеджменті і бізнесі. Проблеми науки, практики і освіти»
,
присвячені проблемам використання інформаційних технологій у всіх
галузях людської діяльності, прийняттю оптимальних рішень, активних форм
навчання та ін.


Рекомендую також наступні твори:

 • Нет подходящих публикаций