Кафедра рослинництва Київського політехнічного інституту

Розміщено Універсальні в 17 октября 2010

Кафедра рослинництва розпочала свою навчальну, наукову та виховну діяльність на сільськогосподарському відділенні Київського політехнічного інституту в 1899 р. З часу організації кафедри її послідовно очолювали відомі в Україні вчені і організатори підготовки висококваліфікованих агрономічних та наукових кадрів – професори: П.Р. Сльозкін (1899-1919), В.В. Колкунов (1918-1921), академік М.К. Малюшицький (1921-1932), В.П. Живан (1935-1941), доцент В.Д. Сакало (1944-1946), член-кореспондент АН України Т.Т. Демиденко (1946-1958), професори М.О. Зеленський (1959-1960), М.Г. Городній (1961-1982), М.А. Білоножко (1982-1991), О.С. Устименко (1991-1995). Д.М.Алімов (1995-1998). З 2002 р. успішно керує кафедрою рослинництва доктор с.-г. наук, професор С.М. Каленська.

Нині - це провідна випускна кафедра агробіологічного факультету НУБіП України, яка щорічно займає призові місця серед кафедр ННІ та університету за рейтинговою оцінкою діяльності. У липні 2009 року за результатами оцінювання навчально-методичної, наукової та інших видів діяльності визнана кращою випусковою кафедрою серед вищих навчальних аграрних закладів МІН АПК України за напрямом підготовки фахівців 6.090101 “Агрономія” та нагороджена дипломом за І місце в конкурсі.


Рекомендую також наступні твори:

  • Нет подходящих публикаций