Кафедра кримінального і цивільного права

Розміщено Юридичні в 17 октября 2010

Кафедра кримінального і цивільного права є одним із базових
структурних підрозділів юридичного факультету Навчально-наукового
інституту права і безпеки підприємництва Європейського університету і
проводить:

 • навчальну і методичну роботу з фундаментальних правових
  дисциплін, що викладаються для студентів за спеціальністю
  «Правознавство» та юридичних дисциплін для студентів деяких інших
  спеціальностей Європейського університету;
 • наукову та науково-дослідну діяльність за напрямами: кримінальне
  право та кримінологія; кримінально-виконавче право (12.00.08);
  кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза (12.00.09);
  юридична психологія (19.00.07); цивільне право і цивільний процес;
  сімейне право; міжнародне приватне право (12.00.03); судоустрій;
  прокуратура та адвокатура (12.00.10)
 • виховну роботу зі студентами юридичного факультету.

Професорсько-викладацький
склад кафедри нараховує 12 працівників. З них 6 кандидатів юридичних
наук, доцентів та 6 старших викладачів. Виконувач обов’язки завідуючого
кафедрою – кандидат юридичних наук, доцент Кісілюк Едуард Миколайович

Тел: 273-40-28, E-mail: [email protected]

Кафедра забезпечує навчальний процес на юридичному факультеті,
факультеті безпеки підприємництва, факультеті економіки та менеджменту,
факультеті інформаційних систем та технологій. Її головним завданням є
забезпечення належної підготовки фахівців. Науково-педагогічним складом
кафедри кримінального і цивільного права здійснюється викладання таких
навчальних дисциплін: Адвокатура і нотаріат, Актуальні проблеми
прокурорського нагляду, Делікти в цивільному праві, Житлове право,
Криміналістика, Кримінальне право (загальна частина), Кримінальне право
(особлива частина), Кримінальний процес, Кримінально-виконавче право,
Кримінологія, Навчальна практика: юридична, Організована злочинність та
профілактика злочинів, Основи кримінального права, Порівняльне судове
право, Право соціального забезпечення громадян, Право соціального
забезпечення України, Правова статистика, Правове регулювання відносин
власності, Сімейне право, Судова медицина та психіатрія, Судові та
правоохоронні органи, Сучасна кримінально-правова кваліфікація злочинів,
Трудове право, Цивільне право (загальна частина), Цивільне право
(особлива частина), Юридична психологія, тощо.

У навчальному процесі широко застосовуються передові методи навчання –
тестування, експрес-опитування, ділові ігри. Усі працівники кафедри
здійснюють викладання за положеннями Болонської системи. Лекційні
заняття проводяться з використанням сучасних технічних засобів.
Викладачами оновлюються та розробляються нові методичні матеріали,
ведеться робота над написанням та виданням монографій, підручників,
посібників. Деякі викладачі готуються до захисту дисертацій. З
врахуванням профілю вузу розробляються нові спецкурси та ведеться
наукова робота. Основними напрямами наукових досліджень кафедри є:
забезпечення безпеки підприємницької діяльності, протидія рейдерству,
теоретичні проблеми застосування кримінального законодавства,
удосконалення цивільного законодавства України. Викладачі кафедри
активно беруть участь у роботі науково-теоретичних та науково-практичних
конференцій, круглих столів.

З метою вдосконалення навчального процесу, вивчення і врахування
досвіду наукової та викладацької роботи кафедра підтримує тісні контакти
з відповідними кафедрами інших вищих навчальних закладів – Київського
національного університету внутрішніх справ, Національного авіаційного
університету, Національної податкової академії, Національного
університету імені Тараса Шевченка. Викладачі кафедри плідно
співпрацюють з державними та правоохоронними органами, державними і
приватними юридичними установами, судовими органами та органами
місцевого самоврядування.


Рекомендую також наступні твори:

 • Нет подходящих публикаций