Факультет економіки та підприємництва

Розміщено Економічні в 17 октября 2010

Загальні відомості

Базовий факультет Університету. З реалізації його
освітніх програм «КРОК» розпочав свою діяльність. Проводить підготовку
фахівців-економістів за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр»,
«спеціаліст» та «магістр». Підготовка за структурою та змістом
відповідає державним вимогам, що підтверджено ліцензіями та
акредитаційними свідоцтвами.

Випускники Університету – компетентні фахівці з
фінансів, бухгалтерського обліку і аудиту, економіки підприємств та
маркетингу – відіграють важливу роль у розвитку ринку праці України і
працюють практично у всіх сферах господарювання та галузях економіки.

Факультет економіки та підприємництва – це
високопрофесійний та умотивований науково-педагогічний колектив
однодумців. На факультеті працюють відомі в Україні та за її межами
економісти. Штатний колектив факультету налічує 10 докторів та близько
50 кандидатів наук. Підручники та посібники, видані нашими викладачами,
широко використовують не лише студенти для теоретичної підготовки, а й
практики сучасного бізнесу.

На сьогодні факультет бере активну участь у
реалізації міжнародних освітніх програм, що дає змогу студентам
проходити стажування за кордоном. Факультет підтримує дружні зв’язки з
підприємствами, організаціями, міністерствами та установами, завдяки
чому наші студенти мають можливість отримувати сучасну практичну
підготовку.

Родзинкою факультету є спеціалізовані освітні
програми, тобто можливість навчатись одночасно за декількома напрямами і
сформувати унікальний профіль індивідуальної професійної компетенції.

Напрями підготовки
Економіка підприємства
Фінанси і кредит
Маркетинг
Облік і аудит

Спеціалізовані освітні програми
КРОК-Лідер
КРОК-Профі

Кафедри факультету
-Економіко-математичних методів, статистики та економічної інформатики (сторінка оновлюється)
-Економіки підприємства, конкурентної політики та інноваційного розвитку (сторінка оновлюється)
-Економічної теорії
-Фінансів та банківського бізнесу
-Обліку, аналізу та аудиту
-Менеджменту та маркетингу


Рекомендую також наступні твори:

  • Нет подходящих публикаций