Кафедра ентомології ім. проф. М.П. Дядечка

Розміщено Універсальні в 17 октября 2010

Кафедра створена 9 травня 1944 року. Забезпечує проведення всіх видів навчальної, науково-методичної, наукової, культурно-виховної робіт у процесі підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів «Бакалавр» та «Магістр».

За кафедрою закріплені такі дисципліни: сільськогосподарська ентомологія, загальна ентомологія, прогноз розвитку шкідливих організмів, основи наукових досліджень в захисті рослин, технологія вирощування корисних комах, управління чисельністю комах-фітофагів, екологія комах, теоретичні основи регуляції чисельності шкідників, патологія комах, фізіологія комах, біоценологія комах, технічна ентомологія, теоретичні основи технічної ентомології, ентомологічні методи експериментальних досліджень, фізіологічні методи експериментальних досліджень.

Кафедра забезпечує підготовку магістрів напряму «Агрономія» із спеціальності «Захист рослин» за найактуальнішими виробничими, дослідницькими, педагогічними та науково-інформаційними напрямами, що ґрунтуються на сучасних досягненнях в захисті рослин, а також підготовку кадрів через аспірантуру і докторантуру, підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників і фахівців аграрної галузі виробництва.

Всю цю діяльність забезпечує професорсько-викладацький склад кафедри. Серед них, доктор с.г. наук, професор, академік УААН Гадзало Я.М., доктор с.г. наук, професор Доля М.М., доценти, кандидати наук Лікар Я.О. (декан факультету захисту рослин), Плиска М.М., Мороз М.С., Стефановська Т.Р., Пасічник Л.П., Горган М.Д., Менджул В.І., Кава Л.П. та 4 чол. обслуговуючого персоналу (Кава Н.А. – зав. лабораторією, старші лаборанти – Ідрісова А.Н., Гойстер І.В., Ляшук Н.І. ).

У 2004 р. кафедрі було присвоєно ім’я видатного вченого, педагога, доктора сільськогосподарських наук, професора Дядечка Миколи Платоновича.

На кафедрі працювали відомі вчені Лебедєв О.Г., Голов’яненко З.С., Гусєв В.І., Васильєв В.П., Дядечко М.П., Падій М.М., Шелестова В.С.

Професором Дядечком М.П. створена наукова школа біологічного захисту рослин. Ними проведена велика наукова робота з удосконалення і впровадження біологічного методу захисту сільськогосподарських рослин та управління динамікою чисельності шкідливих і корисних організмів в основних польових агроценозах України.


Рекомендую також наступні твори:

  • Нет подходящих публикаций