Кафедра менеджменту Європейського університету

Розміщено Менеджмент в 17 октября 2010

Кафедра створена у червні 1992 р. і є однією з провідних кафедр
Європейського університету, яка проводить підготовку фахівців
освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр, спеціаліст та магістр. Кафедра
є випусковою зі спеціальностей: «Менеджмент організацій», «Менеджмент
зовнішньоекономічної діяльності», «Управління інноваційною діяльністю».

Тел: 450-08-04 (внутр. 125 або 253), E-mail: [email protected]

Виконує обов’язки завідувача кафедрою к.е.н.доц Харчук Т.В.
Науково-педагогічний персонал кафедри складається з 24 осіб,із яких
майже всі мають науковий ступінь доктора наук чи кандидата наук. В
аспірантурі по кафедрі менеджменту навчаються біля 30 осіб. З 2006 по
2009 рік захищено 6 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата
економічних наук. Випускники кафедри обіймають керівні посади на
провідних вітчизняних та закордонних підприємствах.

  Для забезпечення навчального процесу
  професорсько-викладацьким складом кафедри підготовлені і видані у
  видавництві Європейського університету наступні видання:

 • Казарцев В.В. Виробничий та операційний менеджмент. 2002 р.
 • Гуткевич С.О. Управління інвестиційним процесом. 2002 р.
 • Соснин А.С. Менеджмент безопасности предпринимательства. 2004 г.
 • Гуткевич С.О. Інвестування: теорія і практика. 2006 р.
 • Яковенко В.Б. Менеджмент и маркетинг. 2007 г.
 • Ареф’єва О.В., Харчук Т.В. Управління розвитком людського капіталу в системі вищої освіти. 2008 р.,та інші.

Професорсько-викладацький склад кафедри організовує та бере активну
участь у конференціях, круглих столах, семінарах та симпозіумах
регіонального, всеукраїнського та міжнародного рівнів. Це:
Всеукраїнський конгрес вчених економістів – аграрників; круглий стіл:
«Удосконалення регуляторного середовища як передумова для залучення
інвестицій в економіку України (спільно з Проектом USAID «Реформа у
галузі сільського господарства, вдосконалення законодавчо-нормативної
бази»)»; круглий стіл: «Освіта України очима студентів»; Міжнародна
науково-практична конференція «Україна в системі міжнародних економічних
відноси»; Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні
технології в економіці, менеджменті і бізнесі: Проблеми науки, практики
та освіти»; Міжнародна науково-практична конференція «Безпекотворення в
Україні та Росії: питання теорії і практики та правові аспекти.
Рейдерство».


Рекомендую також наступні твори:

 • Нет подходящих публикаций