Кафедра обліку, аналізу та аудиту

Розміщено Економічні в 17 октября 2010

Завідуючий кафедрою: проф. Крисюк Володимир Іванович

Тел: 423-00-49 (внутр. 124), E-mail: [email protected]

Кафедра обліку, аналізу і аудиту в Європейському університеті є однією з провідних на факультеті економіки.

У зв’язку з розвитком нових форм господарювання та переходом
економіки України на ринкові засади істотно підвищується потреба у
висококваліфікованих фахівцях з обліку, аудиту, які володіють передовими
знаннями з сучасної економічної теорії та практики, спроможні ефективно
вести бізнес та здійснювати на науковій основі розробку заходів з його
постійного удосконалення.

Випускники — спеціалісти з обліку і аудиту успішно працюють в банках і
страхових компаніях, інвестиційних фондах і компаніях, небанківських
кредитних установах, а також в акціонерних й інших компаніях, холдінгах,
органах управління всіх рівнів, на різних підприємствах.

    Кафедра обліку, аналізу і аудиту має солідний за науковим
    ступенем досить молодий (середній вік — 45 років)
    професорсько-викладацький склад:

  • 2 професори;
  • 5 кандидатів наук, з них 3 доценти;
  • 2 старших викладача.

Щорічний науковий доробок викладачів кафедри — 15—20 публікацій. Всі
вони намагаються зробити навчання студентів не лише плідним, а й
максимально цікавим інтересним та інформаційно насиченим.
Професорсько-викладацький склад кафедри намагається активно проводити в
життя магістральний курс Європейського університету на наскрізну
комп’ютеризацію, поєднуючи його з гуманізацією навчальних дисциплін. Все
це робить навчання не тільки новим за змістом, а й за формою, а відтак
більш привабливим для студента.

Завдання викладачів — зробити фахові курси більше «заземленими» до
життя, випускати спеціаліста, який би найкращим чином був адаптований до
умов ринкової економіки, міг би швидко орієнтуватися у реальному
економічному середовищі. Ми прививаємо нашому студентові навички
колективної роботи, але водночас розвиваємо підвищену відповідальність
кожного за результати колективної роботи.

На кафедрі функціонує клуб молодих бухгалтерів ім. Луки Паччолі, де
студенти III — V курсів зі спеціальності «Облік і аудит» під
керівництвом досвідчених доцентів, професорів працюють над
удосконаленням знань. Діє науковий гурток «Екаутінг» під керівництвом
завідуючого кафедри В.І. Крисюка. У робочому гуртку беруть участь кращі
студенти зі спеціальності «Облік і аудит», що допомагає удосконалювати
знання і працювати над науковою тематичною базою та формувати наукові
спроможністтю студентів. Студентами наукового гуртка під керівництвом
професорсько-викладацького складу опубліковано в наукових виданнях 12
статей. Реалізація сучасної парадигми виховної роботи та формування
творчої особистості студента здійснюється на підставі використання
інтерактивних методів навчання, залучення студентів до написання
наукових доповідей, участі у олімпіадах, студентських конференціях.

Магістранти, аспіранти та викладачі постійно беруть участь у науково-практичних конференціях, симпозіумах та семінарах.


Рекомендую також наступні твори:

  • Нет подходящих публикаций