Кафедра фінансів та банківської справи

Розміщено Економічні в 17 октября 2010

Кафедра є провідною на факультеті економіки та
менеджменту, оскільки забезпечує випуск фахівців за напрямом «Фінанси і
кредит» та спеціалістів і магістрів спеціальностей «Фінанси» та
«Банківська справа». Вона також координує підготовку фахівців за
вказаним напрямом та спеціальностями у філіях університету.

Тел: 423-00-72 (внутр. 122 або 257), E-mail: [email protected]

Кафедра була створена у 1997р. Першим її завідувачем був д.е.н., професор Маринченко Борис Володимирович.

З 2000р. кафедру очолювала доктор економічних наук, професор Худолій Любов Михайлівна.

З 2009р. кафедру очолює доктор економічних наук, доцент Мельник Віктор Миколайович.
Він є автором майже 70 наукових праць, серед яких 9 навчальних
посібників та 6 монографій. Досліджує проблематику податків та їх
адміністрування.

МЕТА КАФЕДРИ - підготовка висококваліфікованих
фахівців, які є курентоспроможними на ринку праці, вміють ефективно
використовувати отримані знання та практичні навички з основних
напрямків фінансової роботи у галузях державних фінансів, фінансів
суб’єктів ринку включно з банківськими установами та страховими
компаніями.

ОСНОВНА ЗАДАЧА КАФЕДРИ - реалізація усіх видів навчально-методичної
та наукової роботи, орієнтованої на підготовку випускників до рівня,
достатнього для самостійного прийняття фінансових рішень.

Політика кафедри - удосконалення
навчального процесу, розширення обсягів впровадження передових методів
навчання (комп’ютерних технологій та інших інтерактивних методів) і
поєднання їх з науковими дослідженнями з метою поліпшення якості
підготовки майбутніх фахівців.

На кафедрі працюють: доктор економічних наук,
професор, академік НАН України; 9 докторів економічних наук, професорів;
12 кандидатів наук, доцентів; 6 старших викладачів та асистентів ; 14
аспірантів.

На кафедрі широко застосовуються новітні форми навчального процесу, в
т.ч. тренінгові заняття. В структурі кафедри «Навчально – тренувальний
банк».

Професорсько-викладацьким складом кафедри забезпечується підготовка
новітньої навчальної літератури, методичних розробок. Окрім навчання
студентів та аспірантів, колективом здійснюється
професійно-консультативна діяльність, навчання школярів Малої академії
наук Європейського університету. Керівником кафедри здійснюється наукове
консультування законодавчого органу влади шляхом реалізації функцій
помічника Народного депутата України.

Щорічно викладачами в рамках планової теми НДР кафедри видається
більше 50 наукових і навчально-методичних робіт загальним обсягом
близько 70 друкованих аркушів.

  НА КАФЕДРІ ВИКЛАДАЮТЬСЯ ДИСЦИПЛІНИ ЦИКЛУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ, СЕРЕД ЯКИХ:

 • гроші і кредит
 • фінанси
 • фінанси підприємств
 • страхування
 • податкова система
 • фінансовий аналіз
 • бюджетна система
 • фінансовий менеджмент
 • ринок фінансових послуг
 • ціноутворення
 • місцеві фінанси
 • міжнародні кредитно-розрахункові і валютні операції
 • бюджетний менеджмент
 • податковий менеджмент
 • банківські операції
 • аналіз банківської діяльності
 • інвестування
 • центральний банк та грошово-кредитна політика

Важливе значення у науковій роботі відводиться написанню монографій
підручників, навчальних посібників та підготовці висококваліфікованих
наукових кадрів.

  Випускники університету, що пройшли підготовку на кафедрі, працюють в:

 • фінансових органах держави;
 • системі державних служб (включаючи податкову та ін.);
 • банківській системі;
 • страхових компаніях;
 • фінансових службах корпорацій різного спрямування.

П А Р Т Н Е Р С Т В О

  Партнери кафедри:

 1. Київський національний університет ім.Т.Г.Шевченко.
 2. Національний аграрний університет.
 3. Київський національний економічний університет.
 4. ННЦ “Інститут аграрної економіки”
 5. Луганський національний аграрний університет.
 6. Жешівська Вища школа (Польща, м.Жешов).


Рекомендую також наступні твори:

 • Нет подходящих публикаций