Факультет економіки та менеджменту

Розміщено Економічні в 17 октября 2010

Факультет економіки та менеджменту був створений у 1991 році.

З вересня 2004 року факультет очолює Гривківська Оксана Василівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів.

1986 р. закінчила економічний факультет Української сільськогосподарської академії.

Працювала на виробництві, а після закінчення аспірантури та захисту
кандидатської дисертації – асистентом, потім доцентом кафедри фінансів
Національного аграрного університету.

З 2000 року працює в Європейському університеті.

Має більше 110 публікацій, 50 з яких – наукового характеру. Викладає дисципліну «Фінанси підприємств».

Тел: 424-32-34 (внутр. 113), E-mail: [email protected]

  До складу факультету входять:

 • Кафедра фінансів та банківської справи
 • Кафедра обліку, аналізу та аудиту
 • Кафедра економіки підприємств
 • Кафедра маркетингу
 • Кафедра менеджменту

Факультет здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр, спеціаліст, магістр в галузях:

0305 «Економіка та підприємництво» за напрямами підготовки:

 • 6.030504 «Економіка підприємства»
 • 6.030507 «Маркетинг»
 • 6.030508 «Фінанси і кредит»
 • 6.030509 «Облік і аудит»

0306 «Менеджмент і адміністрування» за напрямами підготовки:

 • 6.030601 «Менеджмент»

На
факультеті проводиться підготовка фахівців, які можуть працювати у
різних галузях національної економіки, підприємствах різних форм
власності та підпорядкування.

Випускники здатні працювати на посадах від спеціаліста (фінансист,
бухгалтер, економіст, маркетолог, менеджер ) до керівника різного рівня
та виконувати складні економічні розрахунки щодо планування та аналізу
фінансово-господарської діяльності та розробки прогнозів подальшого
розвитку суб’єктів, керувати фахівцями нижчого посадового рівня, а також
приймати обґрунтовані управлінські рішення та здійснювати моделювання
діяльності підприємств.

Вже з першого курсу на факультеті вивчаються такі дисципліни
загальноекономічної підготовки, що є базовими для циклу дисциплін з
професійної підготовки бакалаврів, як: політична економія, менеджмент,
фінанси, маркетинг, мікро- та макроекономіка, економіка підприємства,
економічний аналіз та інші.

Навчання проходить із застосуванням новітнього програмного
забезпечення на основі сучасної комп’ютерної бази, а також у
віртуальному Навчально-тренувальному банку. Студенти факультету на
старших курсах успішно поєднують навчання з апробацією здобутих знань на
практиці на різних підприємствах, в різних установах та організаціях.
Це стало можливим завдяки сформованим тісним контактам університету з
роботодавцями, які зацікавлені у підготовці факультетом
висококваліфікованих кадрів.

Звичним на факультеті стало проведення науково-практичних
конференцій, семінарів, круглих столів з представниками наукової,
бізнесової та політичної еліти, що створює додаткові можливості
студентам для максимального розкриття особистих здібностей та
правильного вибору майбутньої спеціальності.

Навчанням у магістратурі факультету, завершується здобуття повної
вищої освіти. За час функціонування магістратури факультетом випущено
майже 1500 магістрів з різних спеціальностей, в індивідуальних планах
навчання яких передбачено підготовку з навчальних дисциплін, що є
вступними до аспірантури, або складання іспитів з дисциплін
кандидатського мінімуму.

З вересня 2007 року на факультеті відкрито нові спеціальності
підготовки магістрів: «Менеджмент інноваційної діяльності» та
«Управління інноваційної діяльності».

Наявність аспірантури та Спеціалізованої Вченої ради по захисту
кандидатських дисертацій на практиці створює можливості безперервності
освіти, що складає девіз факультету та університету в цілому.


Рекомендую також наступні твори:

 • Нет подходящих публикаций