Європейський університет Освітня діяльність

Розміщено ВНЗ Києва в 17 октября 2010

Європейський університет здійснює підготовку і перепідготовку
фахівців за денною, заочною та дистанційною формами навчання з 10
напрямів і 16 спеціальностей за освітньо-кваліфікаційними рівнями
бакалавр, спеціаліст, магістр та з спеціальностей за
освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст.

Університет
має розвинену інфраструктуру навчальних, навчально-виробничих і
наукових підрозділів, що дає змогу на високому рівні надавати освітні
послуги громадянам України та інших країн за технологією безперервної
освіти. Високий рівень навчальної, методичної та науково-дослідної
роботи на 5 факультетах, 86 кафедрах у 25 відокремлених
структурних-підрозділах університету забезпечують понад 1700
висококваліфікованих науково-педагогічних працівників, з яких близько
1000 докторів наук, професорів і кандидатів наук, доцентів.


Рекомендую також наступні твори:

  • Нет подходящих публикаций