Конфлікти нових ідей і пережитків часу в комедії А. С. Грибоєдова «Горе від розуму»

Розміщено ЗНО по географії в 16 января 2013

В образі Чацкого втілені риси “нового” людини, що у фамусовском суспільстві почуває себе одино­кім. Після трирічної подорожі за кордоном, не заїжджаючи до себе додому, пручи­мо з екіпажа, він з’являється в будинку Фамусова й зустрічає досить прохолодей­ний прийом і з боку хазяїна, і з боку його дочки. Його перші репли­ки зустрічають різка відсіч Фамусова, а палка любов до Софії натрапляє на холодне, байдуже відношення з її боку. По Чацкому, “століття минулий” харак­теризуется загальним страхом, покор­ностью й раболіпством: адже “той і славився, чия частіше гнулася шия!” “Століття нинішній” засуджує покірність і ра­болепству.

У це Чацкий поки ще наївно вірить. Пізніше, по ходу п’єси, він співай­позначок, що “Молчалини блаженствують на світі”, що “минулого життя підлий­шие риси” пустили глибокі коріння в про­ществе, заснованому на самодержавстві й кріпосництві. Під “століттям нинеш­їм” Чацкий розуміє революційно-визвольний плин росіянці обще­ственной думки кінця 10-х - початку років XIX століття Жагучі мовлення Чацкого викликають не­підроблений страх Фамусова: “Він воль­ность хоче проповедать!” Примітний монолог Чацкого “А су­дьи хто? ” Чацкий палко викриває при­знанние в суспільстві авторитети.

Він чув­ствует себе людиною “нинішнього ве­ка”. У своєму монолозі Чацкий виступає від імені нового покоління: Де,укажитенам,отечестваотци… Вотуважатькогодолжними набезлюдьи!

Вотнашистрогиеценителиисудьи! Хто це - “ми”? Кого тут мав у ви­ду Чацкий?

“Суддям”, які не прийми­рими до “вільного життя”, воно противо­поставляє молоде покоління, що йде іншими шляхами. У поглядах на суспільні поряд­ки, на виховання й утворення, граж­данский борг і службу, національну культуру, у розумінні змісту й мети життя Чацкий протистоїть суспільству невігласів і кріпосників. Плітки, кле­вета - от основне знаряддя боротьби цього суспільства з такими, як Чацкий. Влучне, вільне, полум’яне сло­в - зброю Чацкого. Це сильне, по­істині разюча зброя.

Але старий мир ще сильний. І ряди його прихильників численні. Чацкий змушений бігти з будинку Фа­мусова й з Москви “шукати по світлу, де ображеному є почуттю уго­лок”. Однак втеча героя не можна вос­прийняти як його поразку.

Чацкие завдають страшного удару Фамусовим і Молчалиним. Спокійне й безтурботне існування фамусовского общест­ва скінчилося. Його засудили, проти нього повстали. Якщо Чацкие поки слабкі у своїй боротьбі, то й Фамусови біс­сильні зупинити розвиток просвеще­ния й передових ідей.

Шляхетному Чацкому в комедії Гри­боедова протипоставлений образ Молчалина. Якщо Чацкий - син знатного московського дворянина, то Молчалин - людина більше низького походження. Він з милості “пригрітий” Фамусовим, хоча, безумовно, потрібний йому. Молчалин має багатьма діловими якостями, досить утворений.

Чацкий на­прасно недооцінював Молчалина. Його безмовність аж ніяк не дурість. Не випадково Бєлінський писав, що “Молчалин по-диявольському розумно, коли справа стосується його особистої вигоди”. Зіткнення між Чацким і Молчалиним - це конфлікт між носи­телями протилежних якостей мо­лодежи того часу.

Молчалин, не в приклад Чацкому, людині розумному й шляхетному, розумний і підлий. Основні якості його натури - низькість, під­лость, які він уміло приховує. Він безсловесний тільки тому, що він “у невеликих чинах”. Це розважливий иг­доля, що заради свого благополуччя продасть що й кого завгодно.

До якого цинізму й низькості потрібно дійти, щоб використовувати закоханість у себе до­чери богатого людини! Софія потрібна Молчалину, тому що вона може “словеч­до замовити”. Фамусовим і Молчалиним їхній розум при­носить лише вигоду.

Чацкий же страждає від свого прогресивного, свободолю­бивого розуму. Не випадково фамусовское суспільство повідомляє Чацкого божевільним. Молчалин викритий, але він “майстер вус­лужить” і легко знайде собі нового по­кровителя. Якщо Чацкий, по вираженню Герцена, “іде прямим шляхом на ка­торжние роботи”, то Молчалин будь-яким способом улаштує свої справи, свою карь­еру. І все-таки історія довела, що перемога залишиться за такими настоящи­мі патріотами, як Чацкий.


Рекомендую також наступні твори:

  • Нет подходящих публикаций