Кафедра технології лісогосподарського виробництва

Розміщено Універсальні в 17 октября 2010

Кафедра технології лісогосподарського виробництва створена 01 вересня 2009 року і є навчально-науковим підрозділом, який забезпечує здійснення всіх видів навчальної, науково-методичної, наукової, культурно-виховної робіт, впровадження результатів науково-технічного прогресу у виробництво; підготовку наукових кадрів через аспірантуру і докторантуру; підвищення кваліфікації викладачів і фахівців сільськогосподарських і лісових галузей виробництва; здійснення інших видів діяльності (профорієнтаційну, господарську, комерційну, міжнародну та ін.) відповідно до Статуту Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Одним з основних завдань кафедри є організація практичного навчання студентів, налагодження процесу засвоєння теоретичних знань на основі залучення до практичної лісогосподарської та деревопереробної діяльності.


Рекомендую також наступні твори:

  • Нет подходящих публикаций