Звук струни, що лопнула ( «Вишневий з пекло» А. П. Чехова)

Розміщено ЗНО по географії в 30 сентября 2012

Свою п’єсу “Вишневий сад” сам А. П. Че­хов називав комедією. Але адже п’єса-те смутна!.. Так у чому ж справа? Як відомо із самого початку, маєток приречений; приречені й герої - Ранев­ская, Гаїв, Аня й Варячи - їм не на що жити, не на що сподіватися. Предлагае­мий Лопахиним вихід для них невозмо­дружин.

Усе для них символізує про­шлое, якусь давнє, прекрасне життя, коли все було легко й просто, навіть уміли сушити вишню й возами від­правлять у Москву… Але тепер сад зостарився, урожайні роки рідкі, спосіб готування виш­ні забутий… Постійне неблагополуччя відчувається за всіма словами й поступ­ками героїв… І навіть надії на буду­щее, висловлені одним із самих дея­тельних героїв Лопахиним, не переконай­тельни.

Непереконливі й слова Пети Трофимова: “Росія - наш сад”, “треба працювати”. Адже сам Трофимов - вічний студент, що ніяк не може приступитися до ка­ який-або серйозної діяльності. Не­благополуччя й у тім, як розвиваються відносини між героями (Лопахин і Варячи люблять один одного, так чомусь не створюють сім’ю), і в їхніх розмовах. Кожний говорить про те, що його интере­с у е т у цей момент, і не слухає дру­гих. Героям Чехова властива траги­ческая “глухота”, тому в діалогах змішується важливе й дрібне, трагиче­ское й дурне.

Адже в “Вишневому саду”, як і в жиз­ні, перемішані обставини траги­ческие, драматичні й комічні. Скрізь видний розлад, навіть у тім, що слуги поводяться, як добродії. Фірс го­ворит, порівнюючи минуле й сьогодення, що “всі враздробь”. Характерно й те, що його забувають у маєтку… А як символичен - “звук струни, що лопнула,”!

Якщо натягнута струна - го­товность, рішучість, діючий­ность, то струна, що лопнула, - кінець. Правда, є ще неясна надія, адже повезло ж сусідньому поміщикові Симеонову-Пищику: він не краще дру­гих, а в нього те глину знайшли, то пройшла залізниця… Життя трагична, непередбачена й смішна - про цьому й говорить Чехов у своїх п’єсах И тому так важко оп­ределить їхній жанр - адже автор одне­тимчасово показує всі сторони на­ший життя…


Рекомендую також наступні твори:

  • Нет подходящих публикаций