Теркин - хто ж він такий?

Розміщено ЗНО по географії в 5 сентября 2012

Художня література перио­да Великої Вітчизняної війни має ряд характерних рис. Глав­ние її особливості - патриотичес­кий пафос і установка на загальну доступність. Яскравим прикладом тако­го художнього твору по праву вважається поема Олександра Трифоновича Твардовского “Васі­лий Теркин”. Першого розділу поеми були опуб­ликовани у фронтовій печатці в 1942 році. Автор вдало назвав свій добуток “книгою про бійця, без початку, без кінця”. Кожна сле­ глава, щодме, поеми являла собою опис одного фронтового епізоду.

Художнє завдання, до­торую поставив перед собою Твар­довский, була дуже складна, адже результат війни в 1942 році були далеко не очевидні Головний герой поеми - солдатів Ва­силий Теркин. Недарма його прізвище співзвучне слову “терти”: Теркин би­валий солдат, учасник війни з Фин­ляндией. У Великій Вітчизняній він бере участь із перших днів - “у лад із червня, у бій з липня”. Тер­кин - втілення російського характе­ра.

Він не виділяється ні значитель­ними розумовими здатностями, ні зовнішньою досконалістю: Скажемоткровенно: Простопареньсамсобой Онобикновенний. Однак Теркина бійці вважають своїм хлопцем і радуються, що той потрапив саме в їхню роту. Теркин не сумнівається в остаточної побе­де. У главі “Два солдати” на питання старого, чи вдасться побити ворога, Теркин відповідає: “Поб’ємо, батько”.

Основними рисами характеру Васі­лия Теркина можна вважати скром­ность і простоту. Він переконаний, що щирий героїзм полягає не в красі пози. Теркин думає, що на його місці кожний російський солдат надійшов би точно так само. Не обходи­мо звернути увагу й на отноше­ние Теркина до смерті, що небезраз­особисто в бойових умовах: Ні,товариш,злоигордо, Какзаконвелитбойцу, Смертьвстречайлицомклицу Ихотябиплюньейвморду, Есливсепришлокконцу. Нерідко доводиться героєві поеми зіштовхуватися зі смертю.

Однак життєрадісність і природний гумор допомагають йому впоратися зі стра­хом, перемагаючи в такий спосіб саму смерть. Теркин постійно ризикує власним життям. Наприклад, він у крижаній воді переправляється че­рез ріку налагоджувати зв’язок, обеспе­чивая успішний результат. Змерзнув­шему Теркину роблять медицин­скую допомогу, він жартує: Розтирали,розтирали…

Вдругонмолвит,каквосне: -Доктор,доктор,анельзяли Изнутрипогретьсямне? Теркин готовий плисти назад, проявляючи тим самим незвичайну волю й му­жество. Поема “Василь Теркин” мо­жет уважатися одним з істинно на­рідних добутків.

Цікаво, що багато рядків з поеми передо­чевали в усне народне мовлення або ж стали популярними стихотворни­мі афоризмами. Можна привести ряд прикладів: “Смертний бій не ра­ди слави - заради життя на землі”, “Сорок душ - одна душа”, “Пері­права, переправа - беріг лівий, беріг правий” і багато хто інші. Василь Теркин - майстер на всі руки. У суворих військових умовах він не втратив смак до мирної праці: уміє й полагодити годинники, і нагострити стару пилку.

Крім того, Теркин мас­тер грати на гармоніці, він развле­кает товаришів по зброї, бескори­стно дарує їм мінути радості. Хто ж він - Василь Теркин? Словом,Теркин,той,котрий Навойнелихойсолдат, Нагулянкегостьнелишний, Наработе-Хотькуда. Прототипом Василя Теркина став весь народ, що бореться. Сьогодні із упевненістю можна сказати, що поема “Василь Теркин” залишається одним з найбільш улюблених произ­ведень про другу світову війну


Рекомендую також наступні твори:

  • Нет подходящих публикаций