Кафедра лісівництва

Розміщено Універсальні в 17 октября 2010

Кафедра лісівництва є навчально-науковим структурним підрозділом Навчально-наукового інституту лісового і садово-паркового господарства Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Початок діяльності кафедри лісівництва датується 60-ми роками ХІХ ст. у Ново-Олександрійському інституті сільського господарства і лісівництва (Польща).

Кафедра лісівництва забезпечує: проведення всіх видів навчальної, науково-методичної, наукової, культурно-виховної робіт у процесі підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів „Бакалавр” та „Магістр”; впровадження результатів науково-технічного прогресу у лісогосподарське виробництво та лісопаркове господарство; підготовку наукових кадрів через аспірантуру і докторантуру; проведення виховної роботи із студентами і слухачами Університету; здійснення інших видів діяльності відповідно до Статуту НУБіП України.


Рекомендую також наступні твори:

  • Нет подходящих публикаций