Кафедра філософії

Розміщено Педагогічні в 17 октября 2010

Своїми витоками кафедра сягає 30-х років XX ст., а як самостійна одиниця почала існувати з 1957 року.

Основним завданням роботи кафедри є викладання нормативних курсів “Філософія”, “Релігієзнавство” і “Логіка” для студентів та аспірантів стаціонарної і заочної форми навчання; а також “Філософія науки та інноваційного розвитку” для магістрів.

Сьогодні колектив кафедри зосереджується на дослідженні широкого кола філософських проблем для реалізації нового підходу до викладання філософії у ВНЗ, згідно вимог реформування вищої освіти за Болонською програмою навчання. Принциповою методологічною основою викладання філософських дисциплін, яке забезпечується кафедрою філософії, є поєднання історико-хронологічного та проблемного підходів. Запропонований проблемний підхід передбачає виділення наскрізних проблем пов’язаних із діалектикою, логікою та теорією пізнання, філософією науки тощо. Зміна пріоритетних напрямків наукових досліджень, що виявляється в ґрунтовній розробці методології філософії, знайшла відображення у лекційних курсах, вибіркових навчальних дисциплінах, спецкурсах та спецсемінарах.

Спільно з Інститутом філософії ім. Г. Сковороди НАН України щорічно проводиться науково-метологічний семінар „Наука та освіта на зламі століть”. За останні три роки кафедра виступила організатором трьох науково-практичних конференцій, за підсумками яких видано збірники наукових праць.

При кафедрі успішно функціонує навчально-консультаційний пункт з підготовки здобувачів та аспірантів до складання вступних та кандидатських іспитів з філософії.


Рекомендую також наступні твори:

  • Нет подходящих публикаций