Повість про Темир-Аксаке

Розміщено Українська література в 20 сентября 2011

ПОВІСТЬ ПРО ТЕМИР-АКСАКЕ присвячена навалі на Русь Тимура (Тамерлана) в 1395 р.; у ній сполучаються одночасно й риси військової повісті про боротьбу російського народу проти монголо-татарських завойовників, і риси сказання про чудо ікони Владимирської Богоматері, избавившей Москву від розгрому. Ця тематична й жанрова подвійність відбилася й у назві П.: “Місяця серпня 26, внегда велике… рятування наше бисть преславним образом Богоматері від навали безбожних агарян. Повість корисна, від древняго списання складена, являющи преславного бившаго чюдеси про ікону пресвятия Богородиці, егда нарицается Владимерьская, како прииде від граду Владимеря в боголюбивий град Москву й избави нас і град наш від безбожнаго й зловернаго пануючи Темир-Аксака”.

Автор П. розглядає події 1395 р. на широкому історичному тлі, розповідаючи про походження Тимура, його завоюваннях в азіатських країнах і навіть приводить легенди про значення його імені (Темир-Аксак - Залізний Хромец) . Розгромивши золотоординского хана Тохтамиша, Темир-Аксак, як пише автор П., “нача мислити в сердци своєму тако й Русьскую землю попленити, аки преже цього… поплени цесар Батий Рускую землю”. Почувши про руйнування Тимуром Рязанської землі й захопленні Єльця, московський великий князь, син Дмитра Донського, Василь Дмитрович рушив з військом назустріч ворогу, до Коломне. Як звичайно у військових повістях, князь просить митрополита, щоб велів народу поститься й молитися, і митрополит Купріян посилає у Владимир за іконою Владимирської Богоматері, шанованої із часів Київської Русі. Назустріч іконі з Москви виходить весь народ із благаннями до Богородиці про захист, “з молитвою й плачемо”. Автор запевняє, що саме в той день, коли ікона була принесена в Москву, свершилось чудо: Темир-Аксак “убояся, і устрашися, і ужасеся, і смятеся”, його охопив “страх і… жах”, і він повернув від Москви, тому що “молитвами святия Богородиця град наш Москва ціла й збережений бисть”. П. завершується словами: “…не наші воєводи прогнаша Темир-Аксака, не наші воиньства пострашили його, але страхомъ Божиим злякався, гнівом Божиим женемо бе… і отиде від Руския земля”. Із цієї пори чудо від ікони Владимирської Божої матері стало на Русі відзначатися 26 серпня як особливе церковне свято, у день її “стрітення”.

Зіставляючи П. про Темир-Аксаке з Повістю про навалу Тохтамиша, И. Л. Жучкова відзначає, що виклад подій у П. протиставляється опису навали Тохтамиша: вирішальним днем в обох повістях є 26 серпня, але в Повісті про Тохтамише - це день уболівай про розгром і спалення Москви в 1382 р., а в 1395 р.- це день рятування столиці Московии від руйнування, день всенародної радості із приводу чудесного рятування від завойовника за допомогою ікони Богоматері Владимирської. П. відома в численних списках XV-XIX вв. (близько 200): вона була включена до складу літописів (на думку И. Л. Жучковой, між 1408-1446 р.), а також зустрічається як окрема стаття в складі збірників

Ідея богоизбранности російського народу й небесного заступництва Москві ще з більшою силою, чим у П., виражена в створеному на її основі в середині XVI в. “Сказанні про ікону Богоматері Владимирської”, що вошли до складу Статечної книги й Лицьового літописного зводу

Изд.: Повість про Темир-Аксаке / Подг. тексту й примеч. Н. И. Тотубалина; Переклад Б. А. Ларіна//Росіяни повести XV-XVI століть.-М.; Л., 1958.- С. 49-54, 378-385; Повість про Темир-Аксаке / Подг. тексту, переклад і примеч. Ю. К. Бе-гунова // За землю Росіянку! - М., 1981,- С. 378-395, 503-506; Повість про Темир-Аксаке / Подг. тексту, переклад і ком. В. В. Колесова // ПДДР: XIV - середина XV століття.- М., 1981.- С. 230-243, 563-565.

Літ.: Черепнин Л. В. Утворення Російського централізованої держави в XIV-XV століттях: Нариси соціально-економічної й політичної історії Русі.-М., 1960.-З. 673- 682; Гребенюк В. П. “Повість про Темир-Аксаке” і її літературна доля в XVI-XVII століттях // Російська література на рубежі двох епох (XVII-почало XVIII в.).-М., 1971.-З. 175-206; Жучкова И. Л. 1) “Повість про Темир-Аксаке” у складі літописних зводів XV-XVI вв. (Редакція Б) // Давньоруська література: Джерелознавство.-Л., 1984.-З. 97-109; 2) Повість про Темир-Аксаке // Словник книгарів.- Вип. 2, ч. 2.- С. 283-287.

Н. Ф. Дробленкова


Рекомендую також наступні твори:

  • Нет подходящих публикаций