Кафедра інформаційних технологій та програмування

Розміщено Універсальні в 17 октября 2010

Свою історію кафедра інформаційних технологій та математичного моделювання веде з вересня 1965 року, коли була заснована кафедра економіко-математичних методів і обчислювальної техніки. Очолив її професор Нікітін К.Є.

У 1966 році на базі вищезазначеної кафедри була створена кафедра механізованої обробки інформації, яку спочатку очолювали доцент Барановський М.Т., а з 1972 року — доцент Саркісян В.Й.

У 1979 році кафедру було перейменовано у кафедру обчислювальної техніки і інформатики. У цей період кафедра розпочала викладання нових дисциплін, зокрема математичного моделювання для біологічних спеціальностей.

У 2006 році назву кафедри було змінено у відповідності до завдань, вирішенням яких вона опікується на сучасному етапі. Зокрема вона отримала назву кафедра інформаційних технологій та математичного моделювання. Пріоритетним напрямком діяльності кафедри сьогодні є впровадження системи інформаційної підтримки студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів “Бакалавр” та “Магістр” при викладанні профільних дисциплін кафедри на базі програмної оболонки Moodle. Для розвитку нового напрямку в застосуванні інформаційних технологій у навчальному процесі викладачі кафедри передають свій досвід і знання науково-педагогічним працівникам університету на семінарах-тренінгах.

У 2009 році об’єднано кафедру інформаційних технологій та математичного моделювання Природничо-гуманітарного навчально-наукового інституту з кафедрою інформаційних управляючих систем та програмування Навчально-наукового інституту енергетики і автоматики. Об’єднаній кафедрі надано назву - кафедра інформаційних технологій та програмування (наказ від 29.12.2009 р. №1227). Кафедру очолив доктор технічних наук, професор Коваль Валерій Вікторович.

Кафедра інформаційних технологій та програмування введена в структуру Природничо-гуманітарного навчально-наукового інституту і вважається подвійного підпорядкування (Природничо-гуманітарного ННІ та ННІ енергетики і автоматики).

Пріоритетним напрямком діяльності кафедри сьогодні є впровадження системи інформаційної підтримки студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів “Бакалавр” та “Магістр” при викладанні профільних дисциплін кафедри на базі програмної оболонки Moodle. Для розвитку нового напрямку в застосуванні інформаційних технологій у навчальному процесі викладачі кафедри передають свій досвід і знання науково-педагогічним працівникам університету на семінарах-тренінгах.

На кафедрі діє госпрозрахункова лабораторія комп’ютерних технологій, що надає широкий спектр послуг із вивчення спеціальних дисциплін та використання комп’ютерних технологій.


Рекомендую також наступні твори:

  • Нет подходящих публикаций