Дружба i любов у поемi Шота Руставелi «Витязь у тигровiй шкурi»

Розміщено Зарубіжня література в 9 июня 2011

Цi почуття лейтмотивом проходять через усю поему Шота Руставелi «Витязь у тигровiй шкурi». Для грузинського народу ця книга стала народною релiквiєю, основою для створення народних пiсень, переказiв. Це така ж пам’ятка грузинської лiтератури, як «Слово о полку Iгоревiм» для українцiв чи «Божественна комедiя» Данте для iталiйцiв.

Перед нами виникають картини придворного життя, що пов’язане iз бiографiями героїв - Автандiла, який закоханий у доньку арабсько го царя Ростевана Тарiела, що дiстав прiзвисько «Витязь у тигровiй шкурi» i прагне любовi доньки iндiйського царя Фарсадана - Нестан-Дареджан. Допомагає обом лицарям у борнi їхнiй друг - царевич Нурадiн-Фрiдон, володар Мулгазанзару.

Навiть враховуючи нинiшнi засоби пересування, важко уявити цi вiдстанi - Аравiя, Iндiя, Грузiя, Персiя.

Та, виявляється, героям поеми вони до снаги, як i подвиги заради кохання i дружби. Саме дружба є одним iз положень морально-етично го кодексу лицарства, створеного Руставелi:

 Та коли тобi помоги

 Я не зможу появить,

 Хай нiколи супокою

 Не зазнаю i на мить.

Герої проходять у своїй боротьбi за кохання тяжкi випробування. Визволено iз каджетського полону наречену Тарiела, Нестан-Дареджан, Фрiдон справляє їм пишне весiлля, обдаровуючи щедро i багато. Автандiл допомiг Тарiеловi, тож i Тарiел горить бажанням:

 Ти ж бо знаєш, як завзято

 допомiг нам Автандiл,

 I йому взамiну прагну помогти я,

 скiльки сил, -

 йди спитай у нього - може,

 просить помочi для дiл.

 Вiн мiй пал згасивши,

 гине сам у полум’ї горнил.

Та для Автандiла святою справою є утвердження Тарiела як володаря царства, а вже потiм - уладнання своїх особистих справ:

 Я одне бажання маю, - i тобi б я побажав,

 Щоб ти в Iндiї на тронi над народом владував,

 Щоб сидiло поруч тебе сонце в сяйвi цнот i слав,

 Щоб злочинцiв супротивних ти дощенту подолав.

 Лиш тодi, коли звершиться прагнення моє святе,

 Я в Аравiю поїду, стрiну сонце золоте.

Але Тарiел благородно вiдкидає це бажання Автандiла, i тiльки пiсля його одруження приймає його допомогу, що пiдтверджують i слова українського поета Микола Бажана: «не визнаючи переваг чи неперебор них перетинок мiж расами й племенами, почуття братньої самовiдда ної дружби об’єднує своїх героїв».


Рекомендую також наступні твори:

  • Нет подходящих публикаций