Твiр-опис. Степ

Розміщено Вільні теми в 9 июня 2011

На пiвднi нашої країни простяглись широкi степи. Рослиннiсть степу вiдрiзняється вiд рослинностi лiсу. Степовi грунти дуже родючi. На них вирощують пшеницю, кукурудзу, технiчнi культури, кавуни, динi, виноград. Культурнi рослини дають добрi врожаї. Дика степова рослиннiсть збереглася тiльки в заповiдниках, у гаях, у балках, уздовж дорiг, на незораних курганах.

Незоранi острiвцi українського степу навеснi дуже красивi. Тут з’являється рiзноманiтна рослиннiсть. Зацвiтають пiвники, тюльпани, гiацинти. Цi рослини мають яскравi квiти. Подекуди промайне горицвiт. Буває, що його яскраво-жовтi квiтки утворюють жовтi килими.

У травнi степ змiнюється. На зеленому тлi степових трав де-не-де з’являються нiби зiрочки, бiлi анемони, синiють незабудки. На узбiччях дорiг бiлiють ромашки, серед них - i лiкарська. У червнi зацвiтає полин, а в липнi - шавлiя.

Гарно в степу: i коли вiн цвiте, i коли збирають щедрий врожай.


Рекомендую також наступні твори:

  • Нет подходящих публикаций