Педагогічний факультет

Розміщено Педагогічні в 17 октября 2010

Педагогічний факультет НУБіП України є центром педагогічної освіти і науки, основними напрямами діяльності якого є:

  • підготовка педагогічних кадрів для здійснення професійної діяльності у галузі освіти та соціальної сфери;
  • здійснення наукових досліджень у напрямі розробки нових ефективних підходів щодо організації освіти, соціально-педагогічної роботи на селі, філології;
  • перепідготовка та підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників ВНЗ Мінагрополітики України.

Підготовка фахівців на факультеті здійснюється згідно з чинним законодавством України та діючими державними нормативними документами. Організація навчання спрямована у бік Європейської інтеграції, що передбачає використання передового вітчизняного й зарубіжного досвіду, сучасних педагогічних технологій і сучасної матеріально-технічної бази.
Освітній процес відбувається на основі оптимальної взаємодії навчально-наукового центру педагогічних технологій та оцінювання якості освіти, випускових кафедр, навчально-науково-виробничих лабораторій, центру соціально-психологічної служби, спеціалізованих навчальних кабінетів та баз практичного навчання.


Рекомендую також наступні твори:

  • Нет подходящих публикаций