Кафедра адміністративного та фінансового права

Розміщено Юридичні в 17 октября 2010

Кафедра адміністративного та фінансового права cтворена наказом Ректора НАУ від 5 вересня 2001 р. № 358.
Кафедра забезпечує викладання навчальних дисциплін на юридичному факультеті, а також аграрного менеджменту, лісового господарства, механіко-технологічному та економічному факультеті: „Адміністративне право”, „Адміністративний процес”, „Адміністративна юрисдикція в АПК”, „Митне право”, „Банківське право”, „Фінансове право”, „Міжнародне публічне право”, „Міжнародне приватне право”, „Державне право зарубіжних країн”, „Кримінальне право”, „Організація роботи з документами”, „Криміналістика”, „Кримінологія”, „Прокурорський нагляд”, „Судові та правоохоронні органи України”, „Адвокатура України”, „Судова медицина та судова психіатрія” та низку інших відповідно до вимог Закону України “Про освіту”.
Згідно навчального плану підготовки фахівців-юристів кафедра адміністративного та фінансового права забезпечує проходження студентами наступних видів практики:
1. Навчальна практика з дисципліни “Судові та правоохоронні органи України” (1 курс 2 семестр) – тривалість практики 4 тижні;
2. Навчальна практика з дисципліни “Адміністративне право України” (2 курс 4 семестр) – тривалість практики 6 тижнів;
Місцями практики студентів є: підрозділи апарату державного органу влади (організації), який призначений для вирішення правових або організаційних питань, а також структурні підрозділи таких органів (організацій), які виконують організаційно-управлінські функції; правоохоронні органи; суди, органи прокуратури та інші органи виконавчої влади.


Рекомендую також наступні твори:

  • Нет подходящих публикаций