Факультет землевпорядкування

Розміщено Менеджмент в 17 октября 2010

На факультеті здійснюється підготовка фахівців-землевпорядників за освітньо-кваліфікаційними рівнями – бакалавр та магістр за денною, заочною і екстернатною формами навчання.

Випускники вишів I та II рівнів акредитації мають можливість навчатись за програмою зі скороченим терміном навчання або за екстернатною формою.

Фахову підготовку забезпечують кафедри

- землевпорядного проектування,
- земельного кадастру,
- управління земельними ресурсами,
- геодезії та картографії,
- геоінформаційних систем і технологій.

Метою освітянської діяльності цих кафедр є підготовка фахівців для реалізації політики держави щодо формування земельних відносин, управління земельними ресурсами, розробки проектів землевпорядкування та ведення державного земельного кадастру, проектування природоохоронних заходів, здійснення моніторингу та державного контролю за раціональним використанням і охороною земель.

Студенти магістратури мають можливість навчатись за програмами:

- „Охорона земель”;
- „Управління територіями”;
- „Оцінка землі та нерухомого майна”.

Студенти факультету проходять виробничі практики у підрозділах Державного комітету земельних ресурсів, Головному та регіональних науково-дослідних та проектних інститутах землеустрою, Центрах державного земельного кадастру, Інституті сільськогосподарських аерофотогеодезичних вишукувань тощо.

До їхніх послуг функціонує бібліотека Навчально-наукового інституту земельних ресурсів та правознавства, загальний книжковий фонд якої близько 3 тис. примірників навчальної літератури. Бібліотека передплачує фахові науково-виробничі журнали „Землевпорядкування”, „Землевпорядний вісник”, „Землеустрій і кадастр”. У приміщенні корпусу є комп’ютерні класи на 40 місць, читальна зала на 50 місць. У гуртожитку №4, де проживають студенти нашого факультету, обладнано кімнату самопідготовки та спортивну кімнату.


Рекомендую також наступні твори:

  • Нет подходящих публикаций