Про жанр поеми М. В. Гоголя «Мертві душі»

Розміщено Українська література в 16 марта 2011

Н. В. Гоголь назвав «Мертві душі» поемою, хоча й за нашими, сучасними поняттями, і за уявленнями того часу це - роман. Про поемі як жанрі В. Г. Бєлінський писав: «… є особливий рід епосу, який не допускає прози життя, який схоплює лише поетичні, ідеальні моменти життя і зміст якого становлять найглибші світогляду та моральні питання сучасного людства. Цей рід епосу один утримав за собою ім’я «поеми». Такі всі поеми Байрона, деякі поеми Пушкіна (особливо «Цигани» і «Голуб»), також Лермонтова «Демон», «Мцирі» і «Боярин Орша». Значить, залишається припустити, що Гоголь вжив термін «поема» як синонім терміна «епопея», задумавши створити велику тричастинне твір. »« … Може бути, у цей же самій повісті почуются інші, ще досі не лайливі струни, постане незліченна бога теню російського духу, пройде чоловік, обдарований божественними чеснотами, або дивна російська дівчина, якій не знайти ніде в світі, з усією чудовою красою жіночої душі, вся з великодушного прагнення і самовідданості. І мертвими здадуться перед ними все добродійні люди інших племен, як мертва книга перед живим словом! ».

Задум не був здійснений до кінця, і, як Бєлінський, «не знаючи як, втім, розкриється зміст« Мертвих душ »у двох останніх частинах, ми ще не розуміємо ясно, чому Гоголь назвав« поемою »свій твір, і поки бачимо в цій назві той же гумор, яким розчинено і пройнятий наскрізь цей твір. Сенс, зміст і форма «Мертвих душ» є - «споглядання даної сфери життя крізь видимий світові сміх і незримі, невідомі йому сльози». У цьому і полягає трагічне значення комічного твори Гоголя, це і виводить його з ряду звичайних сатиричних творів ». У сучасному літературознавстві за «Мертвими душами» закріпилося визначення «роман-поема».

Поетичне мистецтво належить до мистецтв тимчасовим: образи, картини у художньому творі розгортаються в часі, на відміну, наприклад, від живопису як мистецтва просторового. Але «Мертві душі» побудовані гак, що створюється ілюзія з’єднання часового та просторового принципів. Образи і картини цього твору подаються не тільки розгортаються в часі, але і розташованими в просторі. Сама композиція поеми сприймається візуально, як твір живопису.

Фон цієї картини - життя губернського міста N. (Глави 1, 7-10). Тут всі закостеніла, устоялося, омертвіле до такої міри, що навіть важко уявити собі можливість якогось руху. На цьому тлі вимальовується другий план поеми-поміщики (глави 2 - 6). Всі поміщики (крім Плюшкіна) теж дано статично, без розвитку. Це не означає, що вони прості: кожен з них являє собою дуже складний «морально-психологічний комплекс». Усередині цього комплексу є рух, несподіванки, по герой омертвіле в цьому комплексі, в нього пет ні минулого, ні майбутнього. І тільки в Плюшкіна просторовий принцип замінюється тимчасовим: в ньому ми бачимо рух - від кращого до гіршого.

Па першому плані цього живописного полотна вимальовується яскрава постать Чичикова, що є одним з діючих осіб перших десяти глав і головним героєм одинадцятий голови. Але Чичиков - це розвиток: у одинадцятому розділі характер Чичикова дано в процесі становлення, формування, а в перших десяти розділах він показаний як підприємець, аферист.

Ось таке поєднання статичного і динамічного принципів зображення життя в першому томі «Мертвих душ», з поступовим заміщенням статичного динамічним, очевидно, обумовлене загальним задумом поеми: перший том - Росія «мертвих душ», другий і третій - чистилище і рай. З шостого розділу першого тому починається перелом у бік руху, тобто «в тимчасову перспективу», і не випадково, «що з двох героїв першого тому Гоголь мав намір взяти і провести через життєві випробування до відродження, мабуть, тільки двох: Чичикова і … Плюшкіна ».


Рекомендую також наступні твори:

  • Нет подходящих публикаций