Кафедра світового господарства і міжнародних економічних відносин

Розміщено Економічні в 14 октября 2010

Кафедра світового господарства і
міжнародних економічних відносин є випускною. За кафедрою закріплено
захист курсових робіт 2-го, 3-го, 4-го курсів спеціальності „Міжнародні
відносини”, захист дипломних робіт бакалаврів, спеціалістів та магістрів
спеціальності „Міжнародні відносини”, державні комплексні тестові
іспити а також практику магістрів та спеціалістів (переддипломну
науково-виробничу та педагогічну практику). Штат
професорсько-викладацького персоналу кафедри на 2009/2010 навчальний рік
затверджено в кількості 12 чоловік. (7 чоловік в штаті, та 5
сумісників)
Завідувач кафедри Мінін Леонід Васильович - доктор економічних наук, професор.

В 2009-2010 навчальному році за
кафедрою світового господарства і міжнародних економічних відносин були
закріплені наступні навчальні дисципліни:

 1. Глобальна макроекономічна політика.
 2. Дипломатична та консульська служба.
 3. Дипломатичний протокол та етикет.
 4. Економіка та зовнішньоекономічні зв’язки України.
 5. Економічний розвиток сучасної цивілізації.
 6. Зовнішньоекономічна діяльність в туризмі.
 7. Зовнішньоекономічна діяльність в готельно-ресторанній справі.
 8. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств.
 9. Зовнішня політика України.
 10. Інформаційно-аналітична діяльність у міжнародних відносинах.
 11. Історія економічних учень.
 12. Кон’юнктура світових ринків туристських послуг.
 13. Країнознавство.
 14. Міжнародна економіка.
 15. Міжнародна інформація.
 16. Міжнародний ринок туристичних послуг.
 17. Міжнародний туристський бізнес.
 18. Міжнародні відносини та світова політика.
 19. Міжнародні економічні відносини.
 20. Міжнародні організації.
 21. Основи економічних теорій.
 22. Основи зовнішньоекономічної діяльності.
 23. Перехідні економічні системи.
 24. Світова економіка.
 25. Світове фінансове середовище.
 26. Світові економічні стратегії.
 27. Теоретичний семінар «Актуальні проблеми світового господарства і МЕВ».
 28. Теорія міжнародних відносин.

Видатні особистості - члени кафедри:

Муковський Іван Тимофійович

 • Народився 16 Жовтня 1936 року.
 • 17.08.1955р. - 16.09.1989 р. - проходження служби в збройних силах СРСР на різних посадах. В тому числі викладацькій.
 • 1973 - 1978 рр. - нештатний викладач кафедри всесвітньої історії  при ЦК Компартії України.
 • 1979 - 1989 рр. - старший викладач кафедри марксизму-ленінізму Київського військового танкового інженерного училища.
 • 1989 - 1991 р. - доцент  кафедри новітньої історії України Київського університету ім.. Т.Г.Шевченка.
 • 1991 - 1994 рр. - м.н.с., с.н.с. інституту історії України НАН України.
 • 1994 - 2001 рр. - професор кафедри міжнародних відносин та
  зовнішньої політики Інституту військово-дипломатичної служби при
  Національній академії оборони України.
 • 2001 - по т.ч. професор кафедри світового господарства та
  міжнародних економічних відносин  Київського університету туризму,
  економіки і права.
 • 1978 р. - кандидат історичних наук.
 • 1992 р. - доктор історичних наук.
 • 1995 р. - професор кафедри міжнародних відносин і світової політики.
 • 2002 р. - заслужений діяч науки і техніки України.
 • 2002 р. - по т.ч. - член редколегії науково-популярного журналу «Воєнна історія».
 • 2001 р. - академік АН ВО України
 • 1999 р. - лауреат премії М. Костомарова за цикл наукових праць «Особа в історії України».
 • 2005 р. - по т.ч. - заступник Голови Головної редколегії історико-меморіального серіалу «Книга Пам’яті України».

Наукова проблематика та коло наукових інтересів

1. Історія України
2. Історія української державності
3. Міжнародні відносини і світова політика.
4. Зовнішня політика України.
5. Військова історія.

Додаткові види науково-педагогічної діяльності

 1. Щорічно бере участь в міжнародних, республіканських науково-практичних конференціях, круглих столах, радіо-теле передачах.
 2. Член двох спеціалізованих вчених рад, член ВАК України.
 3. Розробив курс лекцій і підготував
  навчальні посібники з курсу навчальних дисциплін: «Міжнародні відносини й
  світова політика», «Зовнішня політика України», «Теорія міжнародних
  відносин», «Міжнародна аналітична діяльність в міжнародних відносинах»
 4. Підготував і видав методичні вказівки
  для самостійної роботи студентів з навчальних дисциплін: « Основи
  наукових досліджень», «Міжнародні відносини й світова політика»,
  «Зовнішня політика України” „Актуальні проблеми історії України” по 3,5
  др. арк.
 5. Підготував і видав опорний курс лекцій з «Міжнародних відносин й світової політики» (1914 - по т.ч.) - 12 др. арк.
 6. Підготував і видав монографії
  «Мужність і бойова майстерність солдат перемоги» - 17 др. арк.,
  «Українці на фронтах Другої світової війни» - 35,5 др. арк., «Звитяга і
  жертовність воїнів-українців на Курській дузі» - 9,5 др. арк.,
  «Випробування вогнем: воїни-українці в захисті Москви, Ленінграда та
  Сталінграда2 - 8,5 др. арк., «В ім’я прийдешнього: військові втрати
  українського народу в роки Другої світової війни» - 8,3 др. арк.,
  „Український геополітичний вузол в роки Другої світової війни» - 7,5 др.
  арк.
 7. Підготував - докторів історичних наук - 2, кандидатів історичних наук - 12.
 8. Загальний науково-педагогічний стаж роботи - більше 30 років.


Рекомендую також наступні твори:

 • Нет подходящих публикаций