Кафедра фінансів та кредиту

Розміщено Економічні в 17 октября 2010

Завідувач кафедри: д.е.н., проф. Яловий Гаррі Кирилович

Заступник завідувача кафедри: к.е.н., доц. Докієнко Лариса Миколаївна

Кадровий склад: 9 штатних викладачів, з них 1 професор, д.е.н., 4 доценти, кандидати економічних наук,
3 старші викладачі, 1 асистент
Навчально-допоміжний персонал: 1 методист, 1 лаборант.

Історія створення кафедри

Кафедра фінансів та кредиту створена у
1999 році. Протягом 1999-2003 років кафедра мала назву «Фінансів та
страхової справи». У 2000 році паралельно з кафедрою «Фінансів та
страхової справи» було створено кафедру «Банківської справи». У 2004
році ці дві кафедри об’єдналися у єдину кафедру «Фінансів і банківської
справи». У вересні 2009 року кафедра «Фінансів та банківської справи»
була перейменована на кафедру «Фінансів та кредиту». Очолює кафедру
Яловий Гаррі Кирилович, д.е.н., професор.

Кафедра здійснює підготовку за денною, заочною, очно-заочною та дистанційною формами навчання:

бакалаврів в галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»;

спеціалістів за напрямом підготовки 0501 «Економіка і підприємництво» за спеціальністю 7.050104 «Фінанси»;

магістрів за напрямом підготовки 0501 «Економіка і підприємництво» за спеціальністю 8.050104 «Фінанси».

Мета і завдання кафедри

Кафедра створена з метою розвитку
бакалаврських, магістерських і постмагістерських програм по теорії і
практиці управління фінансами. Завданням кафедри є навчально-методична і
науково-дослідна робота в області корпоративного фінансового і
банківського менеджменту, фінансового обліку і аналізу, аналітики
фінансових ринків, нерухомості, страхування, міжнародних фінансів.

У 2010 р. за спеціальністю 8.050104 «Фінанси» запроваджуються магістерські програми:

 • Фінанси підприємств
 • Банківський менеджмент
 • Банківська справа

Програми кафедри мають вагомі конкурентні переваги

По-перше, це міждисциплінарність і
системність, що передбачає поєднання традиційного, еккаунтингового,
математичного, природничо-наукового підходів до фінансів з використанням
сучасних інформаційних технологій, а також читання фундаментальних
дисциплін і професійних спецкурсів.

По-друге, це врахування світового досвіду і вітчизняної специфіки у фінансах.

По-третє, це широкий практичний досвід
викладачів, що дозволяє навчати студентів як сучасній теорії, так і
практиці фінансового управління в Україні.

Студенти, що навчаються за програмами
кафедри «Фінансів та кредиту», отримують підготовку, необхідну для
роботи у фінансових, облікових, аналітичних службах підприємств, банків,
організацій, фінансових інститутів, консалтингових, аудиторських фірм.
Випускники кафедри працюють як у вітчизняних, так і закордонних
фінансових установах, а також продовжують дослідницьку роботу в
аспірантурі при кафедрі.

Навчальні дисципліни, які закріплені за кафедрою

 • Аналіз банківської діяльності
 • Банківські операції
 • Безпека банківської діяльності
 • Бюджетна система
 • Бюджетні та позабюджетні фінансові фонди
 • Валютне регулювання
 • Гроші і кредит
 • Грошово - кредитна система зарубіжних країн
 • Електронна комерція
 • Інвестиційне кредитування
 • Інвестиційний аналіз
 • Інвестування
 • Кредитування і контроль
 • Маркетинг в банку
 • Міжнародні інвестиції
 • Міжнародні розрахунки і валютні операції
 • Мікроекономіка
 • Місцеві фінанси
 • Платіжні системи
 • Податкова система
 • Податковий менеджмент
 • Проектне фінансування
 • Ринок фінансових послуг
 • Управління фінансовою санацією підприємства
 • Фінанси
 • Фінанси зарубіжних корпорацій
 • Фінанси підприємств
 • Фінансова діяльність суб’єктів господарювання
 • Фінансова санація та банкрутство підприємства
 • Фінансовий аналіз
 • Фінансовий менеджмент в банку
 • Фінансовий ринок
 • Фондовий ринок
 • Центральний банк і грошово-кредитна політика

Основні напрями наукової роботи кафедри

 • Розробка теоретико-методологічного підґрунтя розвитку фінансової діяльності установ, підприємств та організацій.
 • Удосконалення науково-практичних засад фінансово-економічної діяльності та менеджменту підприємств, організацій і установ.
 • Управління фінансово-інвестиційною діяльністю суб’єктів підприємництва.
 • Управління ризиками на фінансовому ринку.
 • Застосування інформаційних систем і технологій у фінансах.
 • Управління процесом фінансування інвестицій у капітальному будівництві.
 • Регулювання банківської та страхової діяльності у реалізації інвестиційної політики.
 • Управління інвестиційною привабливістю підприємства.

Співробітники кафедри беруть участь в
організаційній роботі і активно публікуються в наукових журналах. У
2005-2009 рр. співробітниками кафедри було опубліковано більше 80
наукових праць і навчальних посібників.


Рекомендую також наступні твори:

 • Нет подходящих публикаций