Кафедра ветеринарно-санітарної експертизи

Розміщено Універсальні в 17 октября 2010

Кафедра ветеринарно-санітарної експертизи – одна із провідних клінічних кафедр факультету ветеринарної медицини Національного університету біоресурсів і природокористування України, створена з метою поліпшення підготовки ветеринарних фахівців в галузі контролю якості та безпечності продуктів та сировини тваринного походження.

Як окремий структурний підрозділ спочатку Наказом ректора НАУ, академіка Мельничука Д.О., за № 266 від 20.06.2001 року було створено кафедру ветсанекспертизи і гігієни переробки продукції тваринництва і її завідувачем призначена доктор ветеринарних наук, професор Якубчак О.М. Наказом ректора від 16.01.06 р. “Про реорганізацію ННІ ветеринарної медицини, якості і безпеки продукції АПК” назву кафедри змінено на кафедру ветеринарно-санітарної експертизи. Нині кафедра є структурним підрозділом ННІ ветеринарної медицини та якості і безпеки продукції тваринництва.

Пріоритетними завданнями кафедри є вивчення вимог чинних національних та міжнародних нормативно-правових актів з питань визначення якості та здійснення ветеринарно-санітарного нагляду і контролю за отриманням, переробкою та обігом сировини і продуктів тваринного походження, проведення науково-обґрунтованої ветеринарно-санітарної оцінки продуктів тваринного походження, навчання студентів факультету ветеринарної медицини ОКР «Спеціаліст», «Бакалавр» та «Магістр» з питань ветеринарно-санітарної експертизи та формування у майбутніх лікарів ветеринарної медицини знань із проведення ветеринарно-санітарних заходів та чіткого вирішення питань санітарно-гігієнічних досліджень для забезпечення ветеринарно-санітарного благополуччя харчових продуктів та технічної сировини тваринного походження під час їх виробництва, на всіх етапах технологічної переробки, а також під час транспортування, зберігання та в місцях реалізації, дотримуючись виконання чинних нормативно-правових актів.


Рекомендую також наступні твори:

  • Нет подходящих публикаций