Кафедра біохімії тварини, якості і безпеки сільськогосподарської продукції імені академіка М.Ф. Гулого

Розміщено Універсальні в 17 октября 2010

Кафедра біохімії тварин якості і безпеки сільськогосподарської продукції імені академіка М.Ф. Гулого бере свій початок одночасно зі створенням Київського ветеринарно-зоотехнічного інституту 1920 р.

Головною метою кафедри є забезпечення проведення на високому навчально-методичному рівні навчального процесу підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» і «Магістр» з використанням інноваційних програм і новітніх методів біохімічних досліджень у ветеринарній медицині.

Пріоритетними завданнями кафедри є дослідження впливу різних форм вуглекислоти на розвиток стану штучного гіпобіозу та розробка технологій переведення організму тварин, тканин та клітин в стан штучного гіпобіозу; вплив кислотно-лужного стану на характер біологічної міграції важких металів в організмі тварин; міграція важких металів в організмі тварин, їх вплив на біохімічні процеси та розробка способів захисту тварин від негативного впливу важких металів; вивчення біологічної активності фосфоліпідів молока при лікуванні ентеропатологій тварин; розробка та обґрунтування введення нових національних стандартів для оцінки якості та безпечності сільськогосподарської сировини, кормів та продуктів харчування.

Нині кафедра є координатором магістерських програм дослідницького спрямування «Наукові розробки корекції вмісту важких металів в організмі тварин та способи їх елімінації» та виробничого спрямування «Методи біохімічних досліджень у ветеринарній медицині».


Рекомендую також наступні твори:

  • Нет подходящих публикаций