Кафедра фізики функціональних матеріалів

Розміщено Універсальні в 17 октября 2010

Кафедра фізики функціональних матеріалів створена у 1988 році.
Кафедра веде підготовку фахівців з спеціалізацій: “Фізики радіаційної медицини” та “Фізики функціональних матеріалів”. Навчальний план з вказаних спеціалізацій направлений на засвоєння студентами предметів з експериментальної та теоретичної фізики, комп’ютерного моделювання, методів дослідження функціональних матеріалів, до яких належать космічні та реакторні матеріали, біологічні об’єкти, наноструктури, полімери. Однією з важливих складових навчальних предметів є вивчення властивостей функціональних матеріалів під дією зовнішнього опромінення з метою їх контрольованої модифікації. Студенти слухають лекції та виконують лабораторні роботи з новітніх методів діагностики в медицині, радіаційної фізики металів, сплавів, напівпровідників та полімерів, фізики наноструктур, фізики життєвих процесів, радіоекології, радіобіології, радіаційної медицини, біологічної сумісності, біофізики і біоінформатики, біосенсорики, молекулярної біології.

Випускники кафедри працюють або навчаються в аспірантурі в різних закладах НАН України, Академії медичних наук України та в медичних установах.

Наукова робота кафедри зосереджена на експериментальному та теоретичному вивченні структури, електротранспортних, магнітних, механічних, оптичних, електронних та інших властивостей вуглецевих наноструктур (фулеренів, нанотрубок, графенів) їх нанокомпозитів з метелами та полімерами, реакторних матеріалів, матеріалів з високими характеристиками магнітоопору та спінового транспорту, широкозонних напівпровідників, реакторних центрів та інших органічних структур медико-біологічного призначення.
Вагомий внесок в здобутки кафедри внесли і вносять професор Петренко П.В., професор Куліш М.П, професор Репецький С.П., професор Селищев П.О., професор Прилуцький Ю.І. доцент Грабовський Ю.Є., доцент Дмитренко О.П., доцент Максимюк П.О, доцент Пакчанін Л.М., завідувач науково-дослідної лабораторії Мельнікова Н.О., старший нуковий співробітник Шатній Т.Д., старший науковий співробітник Онанко А.П., старший наукових співробітник Заболотний М.А., асистент Момот А.І.


Рекомендую також наступні твори:

  • Нет подходящих публикаций