Кафедра теоретичної фізики

Розміщено Універсальні в 17 октября 2010

Історія кафедри починається з 1876 р., коли керівником кафедри фізики і єдиним на той час її викладачем був проф.М.М.Шиллер, який працював у галузі теоретичної фізики. Пізніше кафедру очолювали професори Й.Й.Косоногов (1904-22 рр.), Л.Й.Кордиш (1922-32 рр.), який після закінчення Київського університету працював деякий час у М.Планка, Л.Я.Штрум (30-ті роки). В післявоєнний період кафедрою керував академік С.І.Пекар (1944-51 рр., 1953-60 рр.). Він заснував відому наукову школу, в доробку якої побудова теорії поляронів, квантової теорії локальних електронних центрів та домішкового поглинання світла і люмінесценції в кристалах. В 1948 р. на кафедрі була відкрита спеціалізація “теоретична фізика”. Академік О.С.Давидов, який очолював кафедру в 1951-53 рр., зробив великий внесок в розвиток колективних моделей атомного ядра, створив наукову школу з квантової теорії екситонів у молекулярних кристалах та передбачив явище розщеплення екситонних смуг поглинання.

В 1960-66 рр. кафедрою завідував проф. К.Б.Толпиго, під керівництвом якого була розвинута теорія коливань кристалічних граток з урахуванням деформації іонів. З 1966 р. по 1994 р. керівником кафедри був проф. А.М.Федорченко. З його ім’ям пов’язаний ряд підручників з теоретичної фізики та розвиток послідовної теорії нестійкості систем з розподіленими параметрами. З 1995 р. по 2004 р. кафедрою завідував проф. І.П.Пінкевич. В ці роки на кафедрі інтенсивно розвиваються дослідження з теорії рідких кристалів, встановлюються наукові зв’язки з університетами Англії, Германії, Франції, Італії, США. З 2004 р. кафедру теоретичної фізики очолює проф. С.М.Єжов, який зробив великий внесок у статистичну теорію складних квантових систем. Кафедра завжди тісно співпрацювала з інститутами АН України, в різні роки лекції для студентів кафедри читали академіки А.А.Смирнов, В.М.Локтєв, член-кор. АН України М.Ф.Дейген, М.О.Кривоглаз, Д.Я.Петрина, В.Й.Сугаков, Е.Г.Петров, професори Е.А.Пашицький, Б.І.Лев, інші.


Рекомендую також наступні твори:

  • Нет подходящих публикаций