Стоматологічний факультет

Розміщено Універсальні в 17 октября 2010

Адреса: м. Київ, Харківське шосе, 121

тел. (044) 560-04-30

Спецiальнiсть та квалiфiкацiя спецiалiста:

7.110.106 «Стоматологія» — лiкар-стоматолог
Форми i термiн навчання: контрактна, 5 рокiв

Декан факультету — кандидат медичних наук Левон Марія Михайлівна.

СТОМАТОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ ОБ’ЄДНУЄ 5 КАФЕДР 6 ДИСЦІПЛІН.

1. Кафедра терапевтичної стоматології

завідувач д.м.н., проф.Політун Антоніна Михайлівна, вул.. Е.Потьє, 7, тел.. 456-64-23

2. Кафедра хірургічної стоматології

завідувач д.м.н., проф.. Тимофєєв Олексій Олександрович.

Вул.. Підвисоцького 4-А Міська клінічна лікарня № 14, тел.. 528-35-17

3. Кафедра ортопедичної стоматології
та ортодонтії з курсом дитячої терапевтичної стоматології
та профілактики стоматологічних захворювань

завідувач проф.. Дорошенко Світлана Іванівна

вул.. Е.Потьє, 7, тел.. 456-58-91

4. Кафедра загальної гігієни, соціальної медицини, мікробіології та імунології

завідувач д.м.н., проф.. Куріло Сергій Миколайович.

Харківське шосе, 121 Київська міська клінічна лікарня № 1, тел.. 560-88-24

5. Дисципліна «соціальна медицина»

відповідальний — д.м.н., проф..Слабкий Генадій Олексійович

Харківське шосе, 121 Київська міська клінічна лікарня № 1, тел.. 486-81-51

6. Дисципліна «загальна гігієна та екологія»

відповідальний — д.м.н., проф..Циганенко Олег Іванович

Харківське шосе, 121 Київська міська клінічна лікарня № 1, тел.. 560-88-24

7. Кафедра неврології, психіатрії, рефлексо- і мануальної терапії

завідувач проф., член-кор. АМНУ Мачерет Євгенія Леонідівна

вул. Боговутівська, 1 Київська обласна клінічна лікарня, тел.. 483-17-81

8. Дисципліна «неврологія»

відповідальний — д.м.н., проф..Теленгатор Олександр Якович

Вул. Рогозівська, 6 Київська міська клінічна лікарня № 11, тел.. 568-81-50

9. Дисципліна «психіатрія»

відповідальний — д.м.н., проф.. Дзюб Григорій Костянтинович

вул. Фрунзе, 103 Київська міська клінічна психоневрологічна лікарня № 1, тел.. 468-02-71

10. Дисципліна «мануальна терапія»

відповідальний — д.м.н., проф.. Парахін Анатолій Іванович

Харківське шосе, 121 Київська міська клінічна лікарня № 1, тел.. 561-17-27

Вчена рада факультету включає 23 особи,
до складу якої входять завідувачі кафедр, відповідальні за навчальну
роботу, провідні вчені. Кожний з розділів навчально-методичної,
наукової, лікувальної, виховної роботи очолює заступник декана. Загальне
керівництво деканатом та Вченою радою факультету здійснює декан.

Стоматологічний факультет готує
лікарів-стоматологів. Протягом перших двох років студенти опановують
фундаментальні дисципліни, які закладають основи розуміння захворювань
людини, у тому числі і органів ротової порожнини — на кафедрах медичної
біології, загальної і біологічної хімії, нормальної анатомії,
гістології, фізіології. На другому курсі студенти починають вивчати
спеціалізовані предмети пропедевтика терапевтичної й ортопедичної
стоматології. Третій рік навчання студентів-стоматологів передбачає
подальше поглиблення знань з загальної і часної патології,
патогенетичних основ захворювань і принципів їх лікування. Цей рік
присвячений доклінічній підготовці, мета якої — сформувати знання
патологічних процесів, семіотики, діагностики і основних принципів
лікування захворювань людей. З цією метою викладаються патологічна
анатомія і фізіологія, пропедевтика внутрішніх захворювань, загальна і
оперативна хірургія, фармакологія, загальна гігієна та ін.


Рекомендую також наступні твори:

  • Нет подходящих публикаций