Твір Яновського [«Вершники»] найкраще визначити як синоптичний або панорамний роман

Розміщено Українська література в 3 марта 2011

Приклад Дос Пассоса [американський письменник] допоміг Яновському зробити великий крок вперед у своїй романістиці. Завдяки йому він знайшов спосіб шляхом нанизування ніби незалежних епізодів і розділів, внутрішній зв’язок між якими все яскравіше окреслюється, представити обличчя країни в певну історичну добу. Відмовляючись від приписування всіх пригод обмеженому числу «героїв», з самого початку тісно зв’язаний між собою, він дістав змогу охопити величезну площину, дати відчуття безмежних просторів батьківщини і яскраво показати, як на її безмірних степах вирішувалась у достопам’ятних боях доля народу».

 «Герой Яновського, культивуючи принцип «повного», істинного життя, виступає антагоністом будь-якої імітації у ставленні до . смерті. І у своїй зорієнтованості на антиімітаційність героя автор був настільки послідовним, що залишив її навіть у позазмістових пластах творів. Ідеться насамперед про жанр - роман у новелах… В жанровій природі «Чотирьох шабель» та «Вершників» можна спостерігати віддзеркалення амбівалентної природи смерті, синтез у ній дуже особистісного й абсолютно універсального: «адже помирають усі, але в той же час смерть є найбільш особиста подія». Нарація кожної новели розгортається навколо факту смерті героя чи героїв, так що всі смислові структури (візьмімо у «Вершниках»: 1) смерть братів; 2) смерть родичів і діда Данила; 3) рефлексія матір’ю смерті синів і передчуття нею смерті чоловіка; 4) загибель сім’ї Данила; 5) смерть листоноші; 6) смерть поранених і солдата-сухотника; 7) смерть коваля Максима; 8) смерть Адаменка) помічені знаком або індивідуального вмирання, або індивідуальною реакцією на смерть інших. При цьому елементові смерті у наративному тілі обов’язково властива особистісна рефлексія та усвідомленість, він повністю замкнутий в індивідуальній свідомості. Вмирання кожного героя у кожній новелі є знаком індивідуального стану, стану індивідуального усвідомлення…»


Рекомендую також наступні твори:

  • Нет подходящих публикаций