Кафедра педагогіки та психології

Розміщено Педагогічні в 14 октября 2010

В 1996 році була створена в Київському інституті туризму, економіки і права кафедра гуманітарних дисциплін. В 2000 році перейменована
на кафедру педагогіки та психології, яка в даний час є передовою
кафедрою університету. Її засновниками були: д.п.н., професор Олійник
Павло Миколайович, к.п.н., професор Фоменко Надія Андріївна, к.п.н.,
доцент Поважна Людмила Іванівна, к.п.н., доцент Цехмістрова Галина
Степанівна, к.п.н., доцент Заєць Олександр Йосипович, к.ф.н., доцент
Бондар Тетяна Іванівна.

Завідувач кафедри -
к.п.н., професор Фоменко Надія Андріївна

Заступник завідувача кафедри -
к.психол.н., доцент Лукашевич Оксана Миколаївна

Методист кафедри -
Тимейчук Андрій Леонідович

Основними професійно-орієнтованими дисциплінами є:

 • Вища освіта і Болонський процес
 • Вступ до фаху та університетська освіта
 • Діловодство в готельному господарстві
 • Діловодство в туристській діяльності
 • Загальна і професійна педагогіка
 • Історія педагогіки та освіти в Україні
 • Методика викладання у вищій школі
 • Методологія наукових досліджень
 • Основи наукових досліджень
 • Основи педагогічної майстерності
 • Основи психології та педагогіки
 • Педагогіка туризму
 • Педагогічна етика, ораторське мистецтво
 • Правова педагогіка
 • Психологія міжособистісного спілкування
 • Психологія та педагогіка
 • Психологія управління
 • Соціально-психологічний тренінг
 • Теорія та методика виховної роботи
 • Теорія та методика навчання у вищій школі
 • Українська мова за професійним спрямуванням
 • Університетська освіта
 • Управління та педагогічна діагностика
 • Юридична конфліктологія
 • Юридична психологія


Заходи, що проводяться кафедрою:

 • Проведення методологічного семінару для аспірантів, здобувачів, магістрів на тему: «Методологія педагогічних досліджень»
 • Участь у проведенні педагогічного семінару для
  викладачів-початківців університету: «Болонський процес: особливості
  педагогічної роботи у ВНЗ»
 • Проведення науково-практичної конференції з проблем психології та педагогіки гостинності (квітень, 2010 р.).


Рекомендую також наступні твори:

 • Нет подходящих публикаций