Кафедра менеджменту підприємств туристичної індустрії

Розміщено Менеджмент в 14 октября 2010

Випускова кафедра за напрямом
підготовки «Менеджмент» працює з дня заснування університету. У 2008
році на основі реорганізації кафедри управління розвитком туризму
створено кафедру менеджменту підприємств туристичної індустрії.

Кафедра менеджменту підприємств
туристичної індустрії входить до складу факультету міжнародних
економічних відносин і менеджменту.

Кафедра менеджменту підприємств
туристичної індустрії бере участь у підготовці бакалаврів напрямів:
«Менеджмент», «Маркетинг», «Облік і аудит», «Готельно-ресторанна
справа», «Готельне господарство», «Туризм», а як випускаюча - у
підготовці бакалаврів з напряму підготовки «Менеджмент» та спеціалістів
спеціальності «Менеджмент організацій». Кафедра менеджменту підприємств
туристичної індустрії забезпечує викладання дисциплін управлінського
спрямування на всіх факультетах університету.

Станом на 01.10.2009 року
професорсько-викладацький склад кафедри становить 18 осіб. Серед них:
професорів - 4 особи, з них 1 доктор технічних наук, 1 доктор
економічних наук; доцентів - 9 осіб, з них кандидатів економічних наук -
8, кандидатів політичних наук - 1; старших викладачів - 4 особи, з них
кандидатів економічних наук - 1, кандидатів наук з державного управління
- 1; викладачів - 1. Всі викладачі мають високу кваліфікацію та досвід
педагогічної роботи. Середній вік викладачів кафедри 40 років.

До 2005 року керівництво кафедрою
здійснював доктор економічних наук, професор Дмитро Миколайович
Стеченко, з 2006 по 2009 року завідувачем призначено кандидата
економічних наук, професора Віктора Івановича Невесенко. Сьогодні
кафедру очолює доктор технічних наук, професор Леонід Федорович Мараховський.

Випускники кафедри менеджменту
підприємств туристичної індустрії працюють у провідних готельних та
туристичних підприємствах м. Києва: готелях «Прем’єр Палац», «Опера»,
«Radisson SAS», «Україна», «Президент готель», «Русь», «Мир», «Спорт»,
«Салют», «Хрещатик»; туристичних операторах «Сам», «Феєрія», «Тез Тур»,
«Супутник», «Гамалія», франчайзинговому туристичному ланцюгу «Мережа
агенцій гарящих путівок».

Завідувач Заступник
завідувача
Мараховський Леонід ФедоровичПарубець Олег Валентинович,

доктор технічних наук, професор  кандидат економічних наук

Професорсько-викладацький склад кафедри (2009-2010 н.р.)

Таблица 1

№ п/п Прізвище, ім’я, по-батькові викладача Науковий ступінь, вчене звання
Штатні викладачі
1. Мараховський Леонід Федорович Доктор технічних наук, професор
2. Парубець Олег Валентинович Кандидат економічних наук, доцент КУТЕП
3. Охріменко Алла Григорівна Кандидат економічних наук, доцент
4. П’ятницька Ніла Олексіївна Кандидат економічних наук, професор
5. Скоробагатов Віктор Сергійович Кандидат економічних наук, доцент КУТЕП
6. Олексієнко Михайло Федорович Кандидат економічних наук, доцент
7. Розметова Олена Григорівна Кандидат наук з державного управління, старший викладач
8. Семенова Юлія Сергіївна Кандидат економічних наук, старший викладач
9. Петренко Людмила Михайлівна Старший викладач
10. Майсюра Олена Миколаївна Старший викладач
11. Мельник Ірина Леонідівна Методист, викладач
Сумісники
12. Коваль Ярослав Васильович Доктор економічних наук, професор
13. Сахарова Тетяна Вадимівна Кандидат економічних наук, доцент КУТЕП
14. Антоненко Ірина Ярославівна Кандидат економічних наук, доцент
15. Сабадош Ганна Олександрівна Кандидат економічних наук, доцент
16. Шашула Людмила Олексіївна Кандидат економічних наук, доцент КУТЕП
17. Трофименко Лариса Сергіївна Кандидат політичних наук, доцент КУТЕП
18. Полонський Вячеслав Григорович Кандидат технічних наук, професор

Дисципліни, що викладаються на кафедрі менеджменту підприємств туристичної індустрії

 1. Адміністративно-регіональний менеджмент
 2. Антикризове управління підприємством
 3. Вступ до фаху та університетська освіта
 4. Державне регулювання економіки
 5. Івентивний менеджмент
 6. Інвестиційний менеджмент
 7. Інноваційний менеджмент
 8. Комунікативний менеджмент у готельному і ресторанному господарстві
 9. Контролінг
 10. Маркетинг
 11. Менеджмент готельних підприємств
 12. Менеджмент готельно-ресторанного господарства
 13. Менеджмент і маркетинг
 14. Менеджмент організацій
 15. Менеджмент персоналу
 16. Менеджмент підприємств туризму і готельного господарства
 17. Менеджмент туризму
 18. Мерчандайзинг в ресторанному господарстві
 19. Міжнародний менеджмент
 20. Національна економіка
 21. Операційний менеджмент
 22. Організація праці менеджера
 23. Основи менеджменту
 24. Основи підприємництва
 25. Регіональна економіка
 26. Регіональне планування розвиту туризму
 27. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка
 28. Стратегічний менеджмент
 29. Управління міжнародними туристськими проектами
 30. Управління персоналом
 31. Управління персоналом у туристському бізнесі
 32. Управління персоналом і корпоративна культура
 33. Управління підприємством

Організовано постійно діючий
науково-методичний семінар викладачів кафедри з метою формування моделі
сучасного фахівця на підприємствах туристичної індустрії.

Щорічно за участю викладачів кафедри та
студентів старших курсів факультету міжнародних економічних відносин і
менеджменту проводиться круглий стіл на тему: «Сучасні проблеми
управлінської діяльності на підприємствах туристичної індустрії».

Видатні особистості - члени кафедри менеджменту підприємств туристичної індустрії

Завідувач кафедри -
Мараховський Леонід Федорович, доктор технічних наук, професор

На викладацькій роботі працює з 1978
року. Викладає дисципліни: «Управління міжнародними туристськими
проектами», «Інформатика і комп’ютерна техніка», «Інформаційна безпека
бізнесу».

Закінчив Національний технічний
університет (Київський політехнічний інститут) за спеціальністю
«Автоматика і телемеханіка» у 1964 році.

Захистив докторську дисертацію на тему
«Розробка пристроїв обчислювальних машин з багатофункціональною системою
організації пам’яті (теорія і практика)» за фахом 05.13.08 -
обчислювальні машини, системи і мережі, елементи і пристрої
обчислювальної техніки і систем управління у січні 1996 році.

Автор трьох нових наукових напрямків:

 1. теорія побудови схем автоматної пам’яті;
 2. теорія багатофункціональних автоматів 1-го, 2-го та 3-го роду;
 3. теорія побудови паралельних ЕОМ на схемах автоматної пам’яті.

Усього опубліковано 119 наукових та
науково-методичних робіт. З них 1 монографія, 6 навчальних посібників (5
у співавторстві), 6 авторських свідоцтв та 6 патентів.

Нагороджений золотою медаллю на Виставці
Досягнень Народного Господарства СРСР, як головний конструктор
Київського науково-дослідного інституту мікроприладів, за розробку ЕОМ
«Електроніка» на великих інтегральних схемах в 1970 році.


Рекомендую також наступні твори:

 • Нет подходящих публикаций