Кафедра математики та інформаційних технологій

Розміщено Універсальні в 14 октября 2010

Професорсько-викладацький склад кафедри математики та інформаційних технологій на 2009-2010 н.р.

Таблица 1

№ п/п Прізвище, ім’я, по–батькові викладача Посада Науковий ступінь, вчене звання
Штатні викладачі:
1 Будя Олександр Петрович зав. кафедри, професор КУТЕП к.т.н., доцент
2 Шкабура Юрій Андрійович заст. зав.кафедри, доцент к.т.н., доцент
3 Скопень Микола Максимович професор КУТЕП к.е.н., доцент
4. Гненна Ірина Анатоліївна старший викладач -
5. Новосад Наталія Миколаївна старший викладач -
6. Омардибірова Вікторія Нурахманівна старший викладач -
7. Любима Аліна Євгенівна старший викладач -
8. Провозін Володимир Борисович старший викладач -
9. Говоруха Ірина Анатоліївна викладач лаборант -
Внутрішні сумісники:
10. Мараховський Леонід Федорович професор д.т.н., професор
11. Абдурашитов Олексій Аманович старший викладач -
12. Лобанова Валентина Анатоліївна доцент к.ф.-м.н., доцент
Зовнішні сумісники:
13. Безверхий Олександр Ігоревич професор д.ф.-м.н., професор
14. Гавриленко Валерій Володимирович професор д.ф.-м.н., професор
15. Сукач Михайло Кузьмич професор д.т.н., професор
16. Вертелєва Оксана Василівна доцент к.ф.-м.н., доцент
17. Лясківський Віктор Петрович доцент к.т.н., доцент
18. Гавриленко Олена Валеріївна доцент к.ф.-м.н.
19. Лемешев Олег Геннадійович старший викладач -
20. Красавцева Людмила Юріївна старший викладач -

Дисципліни, що викладаються на кафедрі

 1. Інформатика та комп’ютерна техніка (спеціальність МО, МЕВ, Туризм, ГРС, Правознавство).
 2. Вступ до інформатики (спеціальність ОА, Маркетинг).
 3. Економічна інформатика (спеціальність ОА, Маркетинг).
 4. Сучасні інформаційні системи і технології (спеціальність МЕВ).
 5. Комп’ютерні мережі і телекомунікації (спеціальність МО).
 6. Інформаційні системи в менеджменті (спеціальність МО).
 7. Автоматизація робочого місця менеджера (спеціальність МО ).
 8. Інформаційні системи і технології на підприємстві (спеціальність ОА, Маркетинг).
 9. Інформаційні системи в обліку, аналізі та контролі (спеціальність ОА).
 10. Інформаційні системи в маркетингу в туризмі (спеціальність Маркетинг).
 11. Інформаційні системи і технології в туризмі (спеціальність Туризм).
 12. Інформаційні технології в готельному та ресторанному бізнесі (спеціальність ГРС).
 13. Електронний маркетинг у туризмі (спеціальність МЕВ, Туризм).
 14. Інформаційні системи в готельному та ресторанному бізнесі (спеціальність ГГ).
 15. Інформаційні ресурси, сервіси та технології Інтернет у бізнесі (спеціальність МЕВ).
 16. Міжнародні соціально-політичні та фінансово-економічні інформаційні системи у бізнесі (спеціальність МЕВ).
 17. Інформаційні технології в нотаріальній діяльності (спеціалізація “Нотаріат”).
 18. Інформаційні технології в господарсько-правовій діяльності (спеціалізація “Господарсько-правова діяльність”).
 19. Інформаційні технології в державно-виконавчій службі (спеціалізація “Державна виконавча служба”).
 20. Системи технологій (спеціальність МО).
 21. Вища математика (спеціальність МО, Маркетинг, ОА, Туризм, ГРС).
 22. Математика для економістів (спеціальність МЕВ).
 23. Економіко-математичне моделювання світогосподарських процесів (спеціальність МЕВ).
 24. Теорія ймовірностей і математична статистика (спеціальність МО, ОА, Маркетинг, МЕВ).
 25. Математичне програмування (спеціальність МО, ОАз).
 26. Економіко - математичне моделювання (спеціальність ОА, Маркетинг).
 27. Дослідження операцій (спеціальність МО).
 28. Статистика (спеціальність МО, ОА, Маркетинг, Туризм, ГРС).
 29. Статистика туризму (спеціальність Туризм).
 30. Економетрика (спеціальність МЕВ).
 31. Дидактичне забезпечення і комп‘ютерна техніка (спеціальність Педагогічна освіта «Туризм»).
 32. Практика на ЕОМ (спеціальність МЕВ).
 33. Практика навчальна (комп‘ютерна) (спеціальність МО, Туризм, ГРС).

Заходи, що проводить кафедра

 1. Участь в науковій роботі по створенню мережі туристичних інформаційних центрів м. Києва.
 2. Участь в науковій роботі з супроводу Програми розвитку туризму в м. Києві до 2010р.
 3. Круглий стіл „Інформаційні технології в сфері туризму і гостинності”
 4. Науково-практичний семінар „Інформаційні ресурси та технології в
  сфері туризму і гостинності: стан, перспективи розвитку та досвід
  використання

Видатні особистості - члени кафедри

Будя О.П. завідувач кафедри , к.т.н., професор має 62 публікації, деякі з них:

1. Вплив розвитку інформаційних технологій на ефективність сфери туризму і гостинності. Зб .КУТЕП 2006 р.

2. Інформаційні технології в сфері гостинності. Зб Кутеп 2006 р.

3. Впровадження в навчальний процес інформаційних систем управління підприємством „Парус”.

4. 36 доповідей національного транспортного університету 2006р.


Скопень М.М., к.е.н., професор
має 53 публікції, деякі з них:

1. Комп’ютерні інформаційні технологіі в туризмі.2005р. Навчальний посібник КУТЕП

2. Інформаційні системи і технології бухгалтерского обліку. Навчальний посібник КУТЕП

3. Удосконалення управління вкладенням інвестицій в підприємства туристській галузі з використанням комп.технологій.


Шкабура Ю.А., к.е.н., доцент
має 9 статей в науково - технічних журналах, 11 авторських свідоцтв на винаходи

Безверхий О.І., д. ф.-м.н, професор має 90 публікацій, деякі з них:

1. „К расчету колебаний гибких дискретно - континуальных одномерных
систем с непотенциальными деформационными характеристиками” Доповідь НАН
України №42005 р. с 59-63

2. «Динамика гибких деформируемых систем в жидкости»Прикладная механика№8 2007г.с3-29

3. „До розрахунку динамічних задач для дискретно - континуальних
гнучких одномірних систем з не потенціальними дефермативними
характеристиками”.Вісник Донецького університету №4 2006р.с.13-20


Гавриленко В. В., д. ф.-м.н, професор
має 100 публікацій, деякі з них:

 • Моделювання процесу ударної взаємодії з рідиною пружної оболонки, що
  обертається // Вісник Київського університету. Серія: фіз.- мат. науки.
  - 2001. - 2. - С.102-108
 • Плоская задача веpтикального удаpа вpащающейся кpуговой
  цилиндpической оболочки о повеpхность жидкости // Пpикл. механика. -
  2000. - 36, 5.
 • Плоска задача зануpення в pідину оболонки, що обеpтається навколо
  своєї осі // Вісник Київського унівеpситету. - 2000. - 1. - C.204-210.
 • Веpтикальный несимметpичный удаp паpаболического цилиндpа о
  повеpхность сжимаемой жидкости // Акустичний вісник. - 2000. - 3, 1. -
  C.10-22.


Рекомендую також наступні твори:

 • Нет подходящих публикаций