Кафедра менеджменту соціокультурної діяльності

Розміщено Менеджмент в 17 октября 2010

Кафедру менеджменту соціокультурної діяльності створено 1998 року на
базі кафедри економіки та управління соціально-культурною сферою.

Завідувач кафедри - Михайло Михайлович Поплавський - доктор
педагогічних наук, професор, голова спеціалізованої Вченої ради із
захисту кандидатських та докторських дисертацій КНУКіМ, ректор КНУКіМ.

Кафедра менеджменту здійснює підготовку за освітньо-кваліфікаційним
рівнем: бакалавр (4 роки навчання - 8 навчальних семестрів). Для
продовження навчання після ІV курсу, необхідно скласти вступні іспити з
комплексу пройдених дисциплін у письмовій формі (менеджмент, маркетинг,
управління персоналом, економіка підприємства), за результатами іспиту
студента приймають на наступний рівень.

Студенти вивчають такі дисципліни:

 • менеджмент
 • управління персоналом
 • бюджетний менеджмент
 • менеджмент і маркетинг
 • управління соціально-культурної сфери
 • менеджмент соціально-культурної сфери

Методика викладання та методи навчання:

Всі дисципліни мають навчально-методичне забезпечення. Викладачами
кафедри підготовлені такі навчальні посібники: М. М. Поплавський.
Менеджер культури: Підручник. – К.: МП Леся, 1996. - 416 с.: іл.; М.М.
Поплавський. Шоу-бізнес: теорія, історія, практика. Підручник. – К.,
2001. - 560 с.; А.В. Григоров, Б.В. Дідковська, В.О. Навродський. Вища
математика для менеджерів у прикладах і задачах: Навчальний посібник для
самостійного вивчення дисципліни. – К.: Альтер-прес, 2003. – 432 с.;
Петрова Л.Г. Правові засади економічних відносин в діяльності сучасної
бібліотеки. – К.: НПБ України, 2002. – 70 с. (Наукове видання); Решетняк
А.Д. Макроекономіка. Навчально-методичний посібник для самостійного
вивчення дисципліни. – К.: КНУКіМ, 2005. - 210 с.

Підвищенню якості підготовки фахівців соціо-культурної сфери
сприяють, з одного боку, використання сучасних технологій навчання
(ділові та рольові ігри, семінари-дискусії, колоквіуми, ситуаційні
вправи (кейси), застосування комп’ютерних мереж для всіх форм навчання),
з іншого, проходження соціо-культурного практикуму - навчальної,
виробничої та переддипломної практики в установах і закладах
соціально-культурної сфери.

Випускники спеціалізації працюють на підприємствах
соціально-культурної діяльності (арт-центрах, салонах краси,
продюсерських центрах, оздоровчих закладах, підприємствах індустрії
моди), в рекордингових фірмах та органах державної влади (міністерствах,
державних комітетах, обласних, районних державних адміністраціях,
органах місцевого самоврядування), у банківських установах
(департаментах кредитування фізичних осіб, інформаційно-аналітичних
центрах) та інших державних, комерційних організаціях.

Наукова робота

З 2000 року відкриття аспірантури надало можливість готувати наукові та науково-педагогічні кадри в галузі економіки.

Підготовку науково-педагогічного складу фахівців з менеджменту
соціально-культурної сфери кафедра здійснює за циклом дисциплін
професійно-орієнтованої підготовки:

 • менеджмент
 • маркетинг соціально-культурної сфери
 • управління соціально-культурною сферою
 • менеджмент соціально-культурної сфери
 • стратегічний менеджмент
 • менеджмент ЗЕД
 • управління персоналом
 • бюджетний менеджмент
 • менеджмент і маркетинг

Щорічно проводяться міжнародні наукові конференції, присвячені
економічній науці та суміжним галузям знань. Студенти кафедри економіки
беруть участь у міжнародних та всеукраїнських наукових форумах.

Наукові та освітні партнери кафедри: «Інститут економіки та
прогнозування НАН України», Рада з вивчення продуктивних сил України,
Державне казначейство України, Міністерство культури і туризму України.

Адреса кафедри: вул. Щорса, 36; каб. 609; тел. 529-98-28.


Рекомендую також наступні твори:

 • Нет подходящих публикаций