Кафедра конституційного, адміністративного і фінансового права

Розміщено Економічні в 14 октября 2010

Кафедра конституційного, адміністративного і фінансового права є структурним підрозділом юридичного факультету. Вона створена у зв’язку з реорганізацією кафедри нотаріату і державного будівництва та функціонує з 01.11.2007 р.

Керівний склад кафедри:

 • завідувач кафедри - Воронова Лідія Костянтинівна, доктор юридичних наук, професор, академік АПрН України;
 • заступник завідувача кафедри - Горун Ольга Віталіївна, кандидат юридичних наук, доцент.

Професорсько-викладацький склад кафедри
налічує: двох докторів юридичних наук, професорів; шість кандидатів
юридичних наук, доцентів та трьох викладачів, які працюють над
написанням кандидатських дисертацій.

Кафедра забезпечує викладання для
спеціальностей «Правознавство», «Облік і аудит» та «Міжнародні
економічні відносини» на освітньо-кваліфікаційних рівнях «бакалавр»,
«спеціаліст» і «магістр» таких навчальних дисциплін:

 1. Аграрне право(спеціальність „Правознавство”)
 2. Адміністративне право (спеціальність „Правознавство”)
 3. Адміністративне судочинство (спеціальність „Правознавство”)
 4. Актуальні проблеми фінансового права (спеціальність „Правознавство”)
 5. Банківське право (спеціальність „Правознавство”)
 6. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні (спеціальність „Правознавство”)
 7. Екологічне право (спеціальність „Правознавство”)
 8. Земельне право (спеціальність „Правознавство”)
 9. Інформаційне право (спеціальність „Правознавство”)
 10. Конституційне право зарубіжних країн (спеціальність „Правознавство”)
 11. Конституційне право України (спеціальність „Правознавство”)
 12. Конституційно-процесуальне право (спеціальність „Правознавство”)
 13. Податкове право (спеціальність „Правознавство”)
 14. Порівняльне конституційне право (спеціальність „Міжнародні економічні відносини”)
 15. Право Європейського Союзу (спеціальність „Правознавство”)
 16. Фінансове право (спеціальності „Облік і аудит”, „Правознавство)

Викладачі кафедри беруть активну участь в
різноманітних науково-практичних заходах: внутрівузівських,
всеукраїнських, міжнародних конференціях, круглих столах, семінарах;
працюють над розробкою кафедральної наукової теми “Проблеми нормативно-правового регулювання у сфері конституційного, адміністративного і фінансового права”.

Видатною особистістю кафедри є її завідувач - Воронова Лідія Костянтинівна, доктор юридичних наук, професор, академік АПрН України.

Закінчила Львівський державний університет ім.І.Франка у 1954 р. за спеціальністю „Правознавство”.

З 1963 по 2003 рік Лідія Костянтинівна
працювала в Київському університеті ім.Т.Шевченка. З 1975 по 1996 рік
очолювала кафедру державного та адміністративного права.

У 1963 році захистила дисертацію на
здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Бюджетні
права Української Радянської Соціалістичної Республіки», а у 1982 р. -
на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему «Теоретичні
питання правового регулювання витрат державних бюджетів союзних
республік». У 1984 році Вороновій Л.К. присвоєно вчене звання професора.
Крім того, вона обрана академіком Академії правових наук України.

З 2003 року Лідія Костянтинівна професор
кафедри нотаріату і державного будівництва, а з 2007 року - завідувач
кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права
Київського університету туризму, економіки і права.

Лідія Костянтинівна є фахівцем у галузі
фінансового права. Підготувала 10 докторів юридичних наук та більше 50
кандидатів юридичних наук. Опублікувала понад 200 наукових праць, у тому
числі 4 індивідуальні монографії. Найзначнішими її роботами є:
«Бюджетно-правове регулювання», «Правове регулювання
кредитно-розрахункових відносин», «Фінансово-правовий словник-довідник
для підприємців», підручник для вузів «Фінансове право». У 2009 році за
загальною редакцією Воронової Л.К. видано два навчальних посібники з
грифом Міністерства освіти і науки України:

 1. Фінансове право: Навч. посібн. (за вимогами кредитно-модульної
  системи організації навчального процесу) / Л.К.Воронова, М.П.
  Кучерявенко Н.Ю.Пришва та ін. / За заг. ред. Л.К.Воронової. - К.:
  Правова єдність, 2009. - 395 с.
 2. Податкове право України: Кредитно-модульний курс: Навч. посібник
  (для студентів вищ. навч. закл.) / Л.К.Воронова, М.П.Кучерявенко,
  Н.Ю.Пришва та ін. / За ред. Л.К.Воронової, М.П.Кучерявенко. - К.:
  Правова єдність, 2009. - 485 с.

Воронова Л.К. має такі державні нагороди:
Орден “За заслуги” ІІІ ст. (1999 р.), Орден Княгині Ольги (2003 р.),
Заслужений юрист України (2006 р.).


Рекомендую також наступні твори:

 • Нет подходящих публикаций