Кафедра загальноюридичних та кримінально-правових дисциплін

Розміщено Юридичні в 14 октября 2010

Кафедра загальноюридичних та
кримінально-правових дисциплін є важливим структурним підрозділом
юридичного факультету Київського університету туризму, економіки і
права.

Керівний склад кафедри:

 

Завідувач кафедри - Картавцев Валерій Степанович - к.ю.н., професор, Заслужений Юрист України;

Заступник завідувача кафедри - Максимова Лариса Олександрівна - старший викладач кафедри.

Професорсько-викладацький склад кафедри на включає 4 доктора наук, професора; 11 кандидатів наук, доцентів.

Штатні викладачі:

 1. Фатхутдінова Олена Василівна - к.ю.н., доцент;
 2. Картавцев Валерій Степанович - к.ю.н., професор;
 3. Дідківська Софія Петрівна - д.м.н., професор;
 4. Ніколаєнко Іван Іванович - д.і.н., професор;
 5. Нелін Олександр Іванович - к.ю.н., доцент;
 6. Доляновська Інна Миколаївна - к.ю.н.;
 7. Костюк Станіслав Арсенович - старший викладач;
 8. Максимова Лариса Олександрівна - викладач;
 9. Подопрєлов Олександр Михайлович - к.ю.н.

Сумісники:

 1. Красавцева Людмила Юріївна - викладач;
 2. Цюрупа Михайло Володимирович - д.ф.н., професор;
 3. Камінська Наталія Василівна - к.ю.н.;
 4. Заїка Сергій Олегович - к.ю.н.;
 5. Тарахоніч Тетяна Іванівна - к.ю.н., доцент;
 6. Біляков Андрій Миколайович - к.м.н., доцент.

За кафедрою закріплено 19 навчальних дисциплін:

 1. Актуальні проблеми теорії держави та права (спеціальність «Правознавство»);
 2. Історія держави та права зарубіжних країн (спеціальність «Правознавство»);
 3. Історія держави та права України (спеціальність «Правознавство»);
 4. Історія правових і політичних вчень (спеціальність «Правознавство»);
 5. Криміналістика (спеціальність «Правознавство»);
 6. Кримінальне право(спеціальність «Правознавство»);
 7. Кримінально-виконавче право (спеціальність «Правознавство»);
 8. Кримінально-процесуальне право (спеціальність «Правознавство»);
 9. Кримінологія (спеціальність «Правознавство»);
 10. Міжнародне гуманітарне право (спеціальність «Правознавство»);
 11. Міжнародне економічне право (спеціальність «Міжнародні економічні відносини»);
 12. Міжнародне публічне право (спеціальність «Правознавство» та «Міжнародні економічні відносини»);
 13. Правова статистика (спеціальність «Правознавство»);
 14. Правові системи сучасності (спеціальність «Правознавство»);
 15. Правознавство (спеціальність «Менеджмент організації», «Облік і аудит», «Туризм», «Готельне господарство»);
 16. Прецедентна практика Європейського Суду і права людини (спеціальність «Правознавство»);
 17. Судова медицина та судова психіатрія (спеціальність «Правознавство»);
 18. Судові та правоохоронні органи України (спеціальність «Правознавство»);
 19. Теорія держави і права (спеціальність «Правознавство»).

Організаційна робота кафедри

Організаційна робота на кафедрі
загальноюридичних та кримінально-правових дисциплін налагоджена через
Вчену раду університету, Вчену раду юридичного факультету,
Науково-методичну комісію юридичного факультету, засідання кафедри.

Кафедра загальноюридичних та
кримінально-правових дисциплін планує участь у всіх наукових та
культурно-масових заходах навчально-науково-виробничого комплексу
„Туризм, готельне господарство, економіка і право”

 • Посвята у студенти;
 • День здоров’я;
 • День студента;
 • День юриста;
 • Благодійна акція «В поміч дітям», присвячена Всесвітньому дню миру

Виховна робота

Протягом 2009-20010 н.р. планується проведення виховної роботи зі студентами юридичного факультету у таких напрямках:

 1. Участь в осінній спартакіаді «День здоров’я»,
 2. Участь у святкуванні Дня юриста;
 3. Кураторами груп організувати та провести бесіди на такі теми:
  1 курс: «Я - студент», «Наркоманія та її наслідки»
  2 курс: «Чому я обрав професію юриста, соціальні та правові аспекти»
  3 курс: «Сім’я та шлюб»
  4 курс: «Випускник бакалавр - вибір майбутнього»
  5 курс: «Професія юрист: сучасні вимоги та перспективи».
 4. Проведення екскурсій.
 5. Проведення профорієнтаційної роботи викладачів кафедри серед студентів технікуму та учнів випускних класів шкіл.
 6. Організація проведення «Дня відкритих дверей» в Університеті та на юридичному факультеті.

Видатні особистості - члени кафедри:

Картавцев Валерій Степанович, 1949р.н. - Завідувач кафедри, професор, викладає дисципліну «Кримінальне право (загальна частина)».

Закінчив Харківський юридичний інститут, 1976 р., спеціальність «Правознавство».

 • У 1995 році присвоєно вчене звання професора кафедри кримінального права та кримінального процесу.
 • У 1984 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних  наук (спеціальність 12.00.08).
 • У 1996 році за особисті заслуги у
  зміцненні законності і правопорядку, захисті прав громадян, високий
  професіоналізм Указом Президента України присвоєно почесне звання
  “Заслужений юрист України”.

Ніколаєнко Іван Іванович,  1930р.н. - професор, доктор історичних наук, викладає дисципліни: «Історія України», «Методологія наукових досліджень».

Закінчив Житомирський педагогічний інститут ім. І. Франка, 1954р., спеціальність «Історія».

 • У 1965 році присвоєно науковий ступінь кандидата історичних наук.
 • У 1984 році присвоєно науковий ступінь доктора історичних наук.
 • У 1985 році присвоєно вчене звання професора.
 • У 2000 році обрано академіком Української академії політичних наук.
 • У 2006 році обрано академіком Міжнародної академії ім. Платона.

Більше 150 наукових праць.

Дідківська Софія Петрівна, 1923р.н. - доктор медичних наук, професор. Дисципліна: «Судова медицина та судова психіатрія».

Закінчила Харківський медичний інститут, 1944р., спеціальність«Лікар».

 • У 1959 році присвоєно науковий ступінь кандидата медичних наук.
 • У 1971 році присвоєно науковий ступінь доктора медичних наук.
 • У 1976 році присвоєно вчене звання професора спеціальність «Судова медицина».

Більше 150 наукових робіт.


Рекомендую також наступні твори:

 • Нет подходящих публикаций