Повість «Микола Джеря»

Розміщено Українська література в 18 февраля 2011

Повість «Микола Джеря» розширила ідейні і тематичні рамки прозових творів, вона мала великий вплив на дальший розвиток української художньої прози. Секрет «живучості», тобто багаторічної широкої популярності цієї повісті полягає в тім, що в ній правдиво з великою художньою майстерністю відтворене життя села, а також у тім, що головний герой твору поданий «багатозначно», в ньому дано «широке узагальнення рис і   властивостей   українського   трудового    народу»,    що  «звільняється від пут патріархальності і стає на шлях активного протесту», як підкреслює О. Білецький. Ця думка близька до висновку І. Франка, який говорив, що повість Левицького - це «історія всього українського селянства в ту важку епоху, написана в однім широкім образі». За жанром твір «Микола Джеря» - соціальнопобугова повість. Про повість як вид епічного твору учні вже знають з сьомого класу. Але не завадить і тут повторити визначення повісті, а особливо звернути увагу на її різновидності, як це було зроблено при визначенні жанру роману на матеріалі твору Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»

Треба, однак, зауважити, що раніше у термін «повість» не завжди вкладався той самий зміст, що нині. Так, Марко Вовчок називала свої оповідання «повістки», це саме зустрічаємо і в О. Пушкіна («Повісті Бєлкіна»). А Нечуй-Левицький повістями називав і романи (наприклад «Над Чорним морем»).

Як у російській, так і в українській літературі розвиток повісті йшов паралельно з розвитком роману, характеризуючись однаковими з ним ознаками. Поряд із соціальним романом виникала і розвивалась соціальна повість.

Говорячи про існування в літературі роману і повісті, Бєлінський відзначав, що принципової різниці між їх предметами нема, що різниця полягає лише в обсягах цих предметів. Він писав: «Життя наше сучасне надто різноманітне, дуже складне, роздріблене; ми хочемо, щоб воно відображалось у поезії, як у гранованому вугластому кришталі, мільйони раз повторене в усіх можливих образах, і вимагаємо повісті. Є події, є випадки, яких, так би мовити, не вистачило б на драму, не стало б на роман, але які глибокі, які в одній миті скупчують стільки життя, скільки не прожить його й за віки: повість ловить їх і замикає в свої тісні рамки. її форма може вмістити в собі все, що хочете - і легкий обрис звичаїв, і колючу саркастичну насмішку над людиною і суспільством і глибоке таїнство душі, і жорстоку гру пристрастей».

Залежно від тематики повісті, як і романи, поділя  ються на історичні, соціальні, філософські, родиннопобутові, пригодницькі тощо.

Соціальнопобутова повість - це такий художній твір, в якому картини родинного життя і побуту героїв зображені на фоні якихось соціальних подій чи зв’язані з певними суспільними обставинами і пояснюються ними.

Повість «Микола Джеря» є зразком такого художнього твору. Всі події, зображені в ньому, а також поведінка і вчинки головного героя пояснюються соціальними умовами життя. До жанру соціальнопобутової повісті належать й інші твори письменника, зокрема «Кайданівва сім’я», «Бурлачка», «Дві московки».

Завдання додому: скласти цитатну характеристику образу Миколи Джері. Для цього учні випишуть у зошити в основному ті цитати, які були використані на уроці. Щоб полегшити роботу учнів, учитель може вказати найголовніші місця в творі.


Рекомендую також наступні твори:

  • Нет подходящих публикаций