Кафедра іноземних мов

Розміщено Педагогічні в 14 октября 2010

Кафедра іноземних мов КУТЕП є невід’ємною
складовою структури університету, активним учасником процесу підготовки
висококваліфікованих фахівців в галузі туризму, готельного бізнесу і
права. Вона існує 13 років і на сьогодні є однією з найбільших в
університеті.

Очолює кафедру досвідчений керівник - кандидат філологічних наук, доцент Сухаревська В.І.
До складу кафедри входить 33 викладачі, з них 5 кандидатів філологічних
наук, 6 доцентів, 16 старших викладачів. Разом з досвідченими фахівцями
творчо працюють молоді, талановиті викладачі, які добре володіють
сучасною комунікативною методикою викладання іноземних мов і успішно
запроваджують у навчальний процес новітні технології.

Кафедра забезпечує викладання чотирьох
іноземних мов: англійської, іспанської, німецької та французької, які
вивчаються на всіх факультетах за всіма спеціальностями.

Англійська мова є основною, тому на її
вивчення виділяється найбільша кількість аудиторних годин. Передбачена і
самостійна робота студентів, що є важливим фактором удосконалення
практичних навичок студентів в оволодінні іноземною мовою. Іспанська,
німецька і французька мови вивчаються як другі на факультеті туризму,
готельного та ресторанного бізнесу та на факультеті міжнародних
економічних відносин і менеджменту. Принцип контролю рівня знань, умінь
та навичок студентів визначається згідно вимог Болонського процесу, що є
ефективним засобом активізації і поглиблення знань студентів з
іноземних мов.

Застосований у навчально-виховному процесі
принцип індивідуалізації є засобом творчого розвитку лінгвістичних
здібностей талановитих студентів.

На
кафедрі існує цілий ряд цікавих традицій. Одна з них - відвідування зі
студентами театральних вистав та виставок з наступним обговоренням своїх
вражень іноземними мовами, проведення лінгвістичних олімпіад, зустрічей
з носіями мови. Тематичні круглі столи на факультеті туризму,
готельного та ресторанного бізнесу цікаві не лише за своїм змістом, а й
за формою їх проведення.

В розпорядженні викладачів кафедри є
мультимедійна лабораторія, забезпечена сучасними комп’ютерними
програмами. Кафедра підтримує зв’язок зі своїми випусниками, які успішно
працюють в кращих туристичних компаніях і готелях України завдяки
високому рівню володіння іноземними мовами.

Видатні особистості - члени кафедри

До складу кафедри входить ряд викладачів,
нагороджених МОН за високопрофесійну, творчу працю Почесним знаком
«Відмінник освіти України»: Лісовець О.О., Сухаревська В.І., Свєчнікова
Т.Г., Яблонська О.С., Криворчук І.О., Кайтан Н.В.

Завідувач кафедри Сухаревська В.І. має
досвід роботи в навчальних закладах Франції, Бельгії, де вона, як
запрошений викладач, прочитала курси лекцій для студентів університетів з
питань української культури, літератури, особливостей системи освіти в
Україні (1988 - 1990 р.р., університет м.Тулузи; 1993 р. - університет
м. Монпел’є; 1998 р. - університет м. Ам’єн - Франція; 1994 р. -
міжнародний інститут перекладу м.Монс - Бельгія).

Сухаревська В.І. є автором великої
кількості наукових статей з питань лінгвістики, а також навчальних
посібників з грифом МОН, останні з яких створені спеціально для
студентів вищих навчальних закладів туристського та
готельно-господарського профілю ( Готельний та ресторанний сервіс у
Франції, Київ - 2004 р.; Посібник з ділової французької мови, Київ -
2004 р. ; Туристичний сервіс у Франції, Київ - 2005 р.).

Кандидат філологічних наук, доцент Величко С.І. та доцент Свєчнікова Т.Г. навчалися в університеті м. Лейпциг (Німеччина).

Ряд викладачів працювали перекладачами за
кордоном: Криворчук І.О. ( 1972 - 1973 р.р.  ) - Куба; Литвиненко
Н.А. (1980 - 1982 роки ) - Алжир.


Рекомендую також наступні твори:

  • Нет подходящих публикаций