Кафедра економіки та фінансів туристичної індустрії

Розміщено Економічні в 14 октября 2010

Завідувач кафедри Снігірьов Анатолій Іванович, кандидат економічних наук, старший науковий співробітник.

Кафедра
бере участь у підготовці бакалаврів та спеціалістів напрямів:
«Менеджмент», «Маркетинг», «Облік і аудит», «Готельно-ресторанна
справа», «Готельне господарство», «Туризм», «Міжнародні економічні
відносини».

Професорсько-викладацький склад кафедри становить 14
висококваліфікованих педагогів, серед яких - вісім кандидатів наук, з
них шість доцентів та шість здобувачів наукового ступеню.

Професорсько-викладацький склад кафедри

Таблица 1

Штат
1 Снігірьов Анатолій Іванович доцент к.е.н., доцент
2 Любимий Віктор Олександрович доцент, заст. зав. каф. здобувач
3 Агафонова Людмила Григорівна професор к.е.н., доцент
4 Конєва Майя Іванівна професор к.е.н.
5 Лобанова Валентина Анатоліївна доцент к.ф.-м.н.
6 Невєдомова Анна Іванівна доцент к.е.н.
7 Мороз Вікторія Сергіївна викладач здобувач
Сумісники
8 Коляда Катерина Петрівна ст.викладач здобувач
9 Борисенко Оксана Миколаївна викладач здобувач
10 Шведюк Юрій Григорович викладач здобувач
11 Щукін Борис Миколайович доцент к.е.н., доцент
12 Беда Федір Петрович доцент к.е.н., доцент
13 Любима Аліна Євгенівна ст. викладач здобувач
14 Сердюк Михайло Андрійович доцент к.е.н., доцент


Дисципліни, що закріплені за кафедрою

 1. Аналіз діяльності підприємств туризму
 2. Банківська справа
 3. Бізнес-планування
 4. Біржова діяльність
 5. Гроші та кредит
 6. Економетрія
 7. Економіка і ціноутворення в готельній індустрії, готельному комплексі, туризмі
 8. Економіка підприємства, економіка підприємств туризму і готельного господарства
 9. Економіка праці й соціально-трудові відносини
 10. Економічна теорія
 11. Економічний аналіз
 12. Інвестування
 13. Інфраструктура товарного ринку
 14. Кредит і банківська справа
 15. Макроекономіка
 16. Мікроекономіка
 17. Організація і методика економічного аналізу
 18. Організація підприємницької діяльності в готельному бізнесі, туризмі
 19. Основи економічної теорії
 20. Основи підприємницької діяльності
 21. Основи страхування
 22. Підприємництво
 23. Планування
 24. Планування бізнесу в туризмі
 25. Поведінка споживачів
 26. Політична економія
 27. Потенціал підприємства: формування і оцінювання
 28. Стратегічний аналіз
 29. Страхування
 30. Страхування в туризмі
 31. Теорія економічного аналізу
 32. Управління попитом
 33. Фінанси
 34. Фінанси підприємств
 35. Фінансова математика
 36. Фінансове планування в туризмі і готельному господарстві
 37. Фінансовий аналіз
 38. Фінансовий менеджмент
 39. Фондовий ринок
 40. Ціноутворення

Наукова проблематика та коло наукових інтересів

„Економічні проблеми розвитку туризму і готельного господарства України”

Завідувач кафедри

Снігірьов Анатолій Іванович у 1965 році закінчив Київський
інститут народного господарства за фахом економіка
матеріально-технічного постачання. Кандидат економічних наук , старший
науковий співробітник зі спеціальності 08.00.13 - математичні методи та
застосування обчислювальної техніки в економічних дослідженнях,
плануванні і управлінні народним господарством

Стаж науково-дослідної роботи за фахом - понад 35 років.

Стаж науково-педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ – ІV
рівня акредитації - 10 років. Науково-педагогічна робота спрямована: на
викладання курсів дисциплін фінансового блоку.

Основні навчально-методичні та наукові публікації Снігірьова А.І. включають 90 опублікованих робіт, з них три  монографії.


Рекомендую також наступні твори:

 • Нет подходящих публикаций