ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАТИКИ

Розміщено Універсальні в 17 октября 2010

До складу Факультету інформатики НаУКМА входить чотири кафедри:
інформатики, математики, мережних технологій, мультимедійних систем, а
також лабораторія інформатики. Основні завдання факультету —
забезпечення базової вищої освіти з фундаментальних напрямів сучасної
кiбернетики, інформатики та прикладної математики; підготовка фахівців
широкого профілю, здатних розробляти та впроваджувати складні
комп’ютерні системи, застосовувати методи системного аналізу та
математичного моделювання під час розв’язання практичних задач в
економіці, управлінні тощо, а також у теоретичних та прикладних
науково-технічних дослідженнях.

Кафедри факультету готують фахівців за двома спеціальностями
рівня бакалаврату: “Програмна інженерія” та “Прикладна математика”.
Продовжувати навчання бакалаври можуть на програмах спеціаліста та
маґістра за спеціальностями:

  1. Інформаційні управляючі системи та технології;
  2. Інтелектуальні системи прийняття рішень;
  3. Програмне забезпечення автоматизованих систем.

Також кафедри забезпечують наукову освіту аспірантів та докторантів.

Лабораторія Факультету інформатики обслуговує 10 комп’ютерних
класів. Усі класи під’єднано до локальної комп’ютерної мережі НаУКМА та
до Інтернету.

Значне поширення інтернет-технологій, мультимедійного подання
інформації, впровадження комп’ютерів у найрізноманітніші галузі
економіки, промисловості та культури вимагає підвищеної якості та
поглибленої спеціалізації в підготовці студентів. Тому в програмах
навчання з’являються курси, пов’язані з найсучаснішими проблемами
інформатики та прикладної математики. Це курси з мережних технологій,
мультимедійних технологій, агентних технологій, веб-програмування,
електронної комерції, актуарної (страхової) математики, фінансової
математики, застосування математичних методів в економіці тощо.

Головні напрями наукової роботи Факультету інформатики:
математичне моделювання соціальних та економічних процесів, сучасні
інформаційні технології, мультимедійні системи й електронні видання,
методи розподіленого програмування, сучасні методи теорії
програмування, інструментальні засоби розроблення комп’ютерних систем
підтримки електронної освіти, інтелектуалізація веб-орієнтованих
інформаційних систем, створення інтелектуальних мережних онтологічних
систем, алгоритми на графах, функціональний аналіз, дискретна
математика, теорія груп, криптографія.

Кафедри факультету та маґістерські програми плідно співпрацюють
із багатьма закордонними університетами: Вища технічна школа (HTWK,
Лейпциг, Німеччина), Вестфальський університет (Мюнстер, Німеччина),
Університет Оксфорд Брукс (Оксфорд, Велика Британія), Факультет
інформатики та математики Університету Миколая Коперника (Торунь,
Польща), Фундація економічної освіти (Варшава, Польща) та інші. Така
співпраця дозволила Факультету інформатики брати участь у спільних
європейських проектах, зокрема за програмою TEMPUS TACIS. Так, було
виконано проект “Human Resource Development in Ukraine” (підготовка
фахівців для книжкової промисловості України).

Завершено роботу над проектом “Електронний центр мультимедійних
ресурсів в Україні”, націленим на розширення навчальної бази
українських університетів та інтенсифікацію академічних обмінів.
Досягнення факультету в створенні мультимедійних засобів передачі
інформації продемонстровано на Всесвітній комп’ютерній виставці CEBIT у
2004–2006 роках. Із вересня 2005 року почалося виконання нового
спільного проекту “Interregional IT-Training Courses for Kyiv-Mohyla
Collegia Network” (InterCollegia). За останні роки виграно ще два
гранти, які спрямовано на вирішення проблем, пов’язаних із організацією
групової розробки складних програмних систем та пізнанням світу людьми з
вадами зору за допомогою комп’ютера. Створено центр підтримки
електронного навчання.

Факультет веде активну наукову роботу: щороку проходить
міжнародна конференція “Теоретичні та прикладні аспекти побудови
програмних систем” та численні наукові й науково-практичні семінари,
зокрема в рамках європейських проектів; виходять друком тематичні
випуски журналу “Наукові записки НаУКМА” з комп’ютерних та фізико-математичних наук.

Викладачі факультету підготували і видали низку підручників та
монографій, зокрема “Основи комп’ютерних алгоритмів”, “Штучний
інтелект”, “Електронні мультимедійні видання” тощо. Триває активна
робота в напрямі створення електронних навчальних курсів та електронних
навчальних матеріалів.


Рекомендую також наступні твори:

  • Нет подходящих публикаций