Кафедра обліку і аудиту та маркетингу

Розміщено Менеджмент в 14 октября 2010

Зав. кафедри – д.е.н., професор, академік Академії
економічних наук, заслужений працівник освіти і науки України  Кірейцев
Григорій Герасимович

Заступник зав. кафедри – к.е.н., доцент Задніпровський Олександр Григорович

Методист кафедри – викладач Говоруха Ірина Анатоліївна

Професорсько-викладацький склад кафедри

Налічує  – 23 особи.
з них:

 • Академіків – 2 особи.
 • Професорів – 3 особи.
 • Докторів – 2 особи.
 • Доцентів – 14 осіб.

Таблица 1

Штатні викладачі:
1 Кірейцев Григорій Герасимович професор д.е.н., професор,академік
2 Задніпровський Олександр Григорович доцент к.е.н.
3 Пінчук Лідія Дмитрівна професор к.е.н., доцент
4 Лисенко Ольга Вікторівна доцент к.е.н.
5 Мавріна Ніна Яківна доцент -
6 Говоруха Ірина Анатоліївна викладач -
7 Занько Борис Михайлович доцент к.е.н.
8 Бунтова Наталія Василівна доцент к.е.н.
9 Кагал Олена Олександрівна викладач -
Сумісники:
10 Грибова Людмила Володимирівна доцент к.п.н.
11 Тупчій Антоніна Филимонівна старший викладач -
12 Скрипник Маргарита Іванівна доцент к.е.н.
13 Мурашко Василь Максимович доцент к.е.н.
14 Ткаченко Надія Марківна професор д.е.н., професор, академік
15 Гринюк Олена Віталіївна викладач -
16 Уманців Галина Вікторівна доцент к.е.н.
17 Рябчик Алла Володимирівна доцент к.е.н.
18 Знаменський Ігор Олександрович доцент к.е.н.
19 Коржунова Наталія Володимирівна доцент к.е.н.
20 Давиденко Наталя Опанасівна викладач -
21 Давиденко Тетяна Петрівна викладач -
22 Галько Світлана Василівна доцент к.е.н.
23 Рибак Лілія Хомівна доцент к.е.н.

ДИСЦИПЛІНИ, ЗАКРІПЛЕНІ ЗА КАФЕДРОЮ  ОБЛІКУ І АУДИТУ ТА МАРКЕТИНГУ (ОАМ)

 1. Актуальні проблеми бухгалтерського обліку в Україні («Облік і аудит»).
 2. Аудит («Менеджмент», «Облік і аудит», «Маркетинг»).
 3. Бухгалтерський облік («Менеджмент», «Облік і аудит», «Готельно-ресторанна справа»).
 4. Бухгалтерський облік та експертиза («Правознавство»).
 5. Бухгалтерський облік у галузях виробництва («Облік і аудит»).
 6. Бухгалтерський облік у готельних підприємствах («Готельне господарство»).
 7. Бухгалтерський облік у сфері послуг і громадського харчування («Облік і аудит»).
 8. Бухгалтерський облік у туристській діяльності («Туризм»).
 9. Експертні оцінки в аудиті («Облік і аудит»).
 10. Звітність підприємства («Облік і аудит»).
 11. Інформаційні системи і технології  бухгалтерського обліку («Облік і аудит»).
 12. Контроль і ревізія в сфері туризму («Облік і аудит»).
 13. Маркетинг («Менеджмент», «Маркетинг», «Облік і аудит», «Туризм»).
 14. Маркетинг готельно-ресторанного господарства («Готельно-ресторанна справа», «Готельне господарство»).
 15. Маркетинг індустрії гостинності («Готельне господарство»).
 16. Маркетинг у міжнародному туризмі («Маркетинг»).
 17. Маркетинг у туризмі («Маркетинг», «Туризм», «Менеджмент»).
 18. Маркетингова політика комунікацій («Маркетинг»).
 19. Маркетингова політика розподілу («Маркетинг»).
 20. Маркетингова товарна політика («Маркетинг»).
 21. Маркетингова цінова політика («Маркетинг»).
 22. Маркетингові дослідження («Маркетинг», «Готельно-ресторанна справа»).
 23. Маркетингові закупівлі (за вибором студента) («Маркетинг»).
 24. Міжнародний маркетинг («Маркетинг»).
 25. Міжнародний маркетинг у туризмі («Міжнародні економічні відносини»).
 26. Міжнародні стандарти аудиту («Облік і аудит»).
 27. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті («Облік і аудит»).
 28. Облік зовнішньоекономічної діяльності («Облік і аудит», «Міжнародні відносини»).
 29. Облік у банках («Облік і аудит»).
 30. Облік у бюджетних установах («Облік і аудит»).
 31. Облікова політика підприємств («Облік і аудит»).
 32. Організація і методика аудиту («Облік і аудит»).
 33. Організація обліку («Облік і аудит»)
 34. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу («Облік і аудит»).
 35. Основи аудиту («Міжнародні відносини»).
 36. Основи маркетингу («Туризм», «Готельне господарство»).
 37. Поведінка споживачів («Маркетинг»).
 38. Податки і система оподаткування («Міжнародні відносини»)
 39. Податкова система України («Облік і аудит»).
 40. Податковий облік («Облік і аудит»).
 41. Право інтелектуальної власності (за вибором студента)(«Облік і аудит»).
 42. Промисловий маркетинг («Маркетинг»).
 43. Стратегічний маркетинг («Маркетинг»).
 44. Судово-бухгалтерська експертиза («Облік і аудит»).
 45. Товарно-інноваційна політика («Маркетинг»).
 46. Товарознавство («Маркетинг», «Готельно-ресторанна справа»).
 47. Управлінський облік («Облік і аудит»).
 48. Фінансовий облік І («Облік і аудит»).
 49. Фінансовий облік ІІ («Облік і аудит»).
 50. Управління попитом («Готельно-ресторанна справа»).
 51. Управління продажами (за вибором студента) («Маркетинг»).


Рекомендую також наступні твори:

 • Нет подходящих публикаций