Андріяшик Роман Васильович Люди зі страху — C. 82

Розміщено Шкільні твори в 23 января 2016

Вони волокли мене від тіла до тіла, я називав вигадані прізвища, і Родзісад, щоразу зупиняючи презирливу посмішку, знизував плечима.

— А цього впізнаєш? — запитав він, штовхаючи чоботом старого, що біг з Марійкою до мене.

— Ні, — відказав я.

Родзісад зневажливо оглянув труп і процідив:

— Письменник-бандит Загряда. Не чули про такого?

— Ні. — Я спробував нагнутися над головою Загряди, але мене шарпнули вбік.

— А цю панночку знаєте?

Марійка впала на тротуар, відкинувши на брук вулиці ліву руку. На її лиці змертвів слід жаху. Я відвів погляд і побачив посеред вулиці розтоптаний труп у солом’янках, котрі я сплів для Сильвестра Окільнюка. Мені не дали подумати, як міг Окільнюк сюди потрапити.

— Хто вона? — закричав Родзісад.

Мій погляд, мов магнітом, повернуло до Марійчиної руки. В пригоршні червоніло ще паруюче озерце крові. Тільки в пригоршні. А так крові навколо тіла не було видно. До пригоршні кров збиралась, стікаючи по руці, що лежала нижче, на бруку вулиці. Очі мені застелили сльози. Я хотів стати навколішки, та мене за комір поставили на ноги.

— Ну?

Я не мав сили говорити.

— Хто?

Я нічого не бачив, лиш паруюче озерце крові в пригоршні. В моєму мозку щось одвалилось, і я раптом згадав окремі Марійчині фрази. Від розпуки розривалося серце.

— Ну? — гаркнув над головою Родзісад.

— Це моя дитина, полковнику. — 3 очей хлинули сльози, хоч я намагався стриматись. — Це моя дитина, — сказав я, показуючи на кров. — Вона народилася від кулі. Бережіться… — Мене повалили на сніг. — Бережіться, полковнику, — шепотів я, — бо вона народилась від кулі. Я не знаю, ким вона стане, коли виросте…

 

Чернівці, 1965

——————

Примітки:

[1] Вимушена тактика боїв між німецькою і французькою арміями під час першої світової війни: боячись бути обійденою з флангу, і та і та армія змушені були розгортати фронт, поки він вперся в море. (прим. автора).

[2] Уряд Австро-Угорської імперії вів політику на асиміляцію населення Західної України. «Цивілізатори» проголошували «Цезар підкорив друїдів, спаливши Алезію» (малися на увазі історичні і культурні здобутки друїдів).

[3] Головнокоиандуючий французьких армій у 1914-1916 рр.

[4] Німецький військовий стратег.

[5] Фельдмаршал, представник старшого покоління німецької вояччини.

[6] Німецький імператор Під час листопадової революції в Німеччині втік до Нідерландів, у 1933 році висловив свою солідарність фашистам.

[7] Англійський король.

[8] Тут вжито в значенні — люди з закостенілими традиціями. Австралійські аборигени, наприклад, вірять у тотемічні символи. Безглузді традиції — непорушний закон для аборигенів. Він прив’язує їх до легендарного минулого, прирікаючи на первісну дикість. Австралійські аборигени загнані в резервації, негласно присуджені на винищення.

[9] Великий Жовтень мав могутній вплив і на народи Австро-Угорської імперії, зокрема на населення західноукраїнських земель. Трудящі рішуче піднялися на боротьбу проти влади Габсбургів, за соціальне і національне визволення. Хвиля революційних заворушень прокотилася па Станіславщині, Львівщині, Дрогобиччині, Тернопільщині. Проте на шляху до визволення народних мас стали буржуазні націоналісти, які в жовтні 1918 р. створили у Львові «Українську національну раду» і пішли на змову з іноземними імперіалістами. Проголошена ними незабаром Західноукраїнська народна республіка (ЗУНР) в гнобленні трудящих була гідною спадкоємицею імперії Габсбургів. Уряд ЗУНР створив блок із петлюрівською директорією проти Радянської влади на Україні. На західноукраїнських землях була проведена загальна мобілізація чоловічого населення віком від 18 до 25 років. Стотисячна галицька армія стала жертвою кривавої авантюри націоналістів. (прим. автора).

[10] Рене Декарт, «Пристрасті душі».

[11] Там же.

[12] Тільки Німеччині я завдячую за все добре в моєму житті.

[13] Живи і дай жити іншим.

[14] Хай буде людина доброю, вдячною і чуйною!

[15] Ми прийшли звідти, звідки нас не чекали.

[19] Одною з дивних країн, куди доля закидала гомерівського Одіссея, була країна лотофагів. Покуштувавши вирощеного ними солодкого лотосу, пришелець тут же забував про свою батьківщину.

[20] Українські січові стрільці (УСС) — військові підрозділи, створені в 1914 р. командуванням австро-угорської армії (як і так звані гуцульські легіони). Формувалися в основному з представників західноукраінськоі буржуазії та куркульства і частково обдурених селян Входили до складу австро-угорських військ, були кинуті в бої а, російською Армією. Наприкінці 1918 р., після краху Австро-Угорської імперії, припинили своє існування. Окремі загони УСС стали опорою контрреволюційного уряду ЗУНР, ввійшовши до складу так званої Української Галицької армії. УГА в першій половині 1919 р. вела бої з військами буржуачно-поміщицької Польщі, яка розпочала агресію з метою загарбання Східної Галичини. Внаслідок зради зуярівських правителів УГА в липні 1919 р. відступила на Правобережну Україну, де була використана петлюрівською директорією в боротьбі проти Радянської - влади. Після поразки петлюрівців частина військ УГА, що складалася з вихідців із найбіднішого селянства, на початку 1920 р. перейшла на бік Червоної Армії.

[21] Східне повір’я, згідно з яким такі дивні однороги народжуються тільки під час управління мудрих і справедливих владик.

[21] Нового претендента на трон у циганів призначає вдова короля.

[22] Діалог Тіресія і Креонта з трагедії Софокла «Антігона».

[23] Може, перестанеш жартувати?

[24] Під знаком вічності (лат.).

[25] Італійський буржуазний соціолог, творець так званої теорії кругообігу в суспільному розвитку.

[26] Поспішай поволі (лат.)

[27] Керівник радянської дипломатичної місії.

[28] Представник петлюрівської директорії.

[28] З «Останнього попередження Польщі» Гуго Коллонтая, Коллонтай — видатний представник польського матеріалізму кінця XVIII — початку XIX ст., глава польських республіканців, глашатай повстання Костюшка (1794)

[29] Фортінбрас, принц Норвезький, персонаж трагедії Шекспіра «Гамлет».

[30] Ви тут уперше?

[31] Що вам потрібно?

[32] Прошу.

[33] Дуже дякую.

[34] До побачення.

[35] Канадський український прогресивний письменник Павло Крат в оповіданні «Коли зійшло сонце» змалював соціалістичне майбуття Канади.

[36] Монолог Едіпа з трагедії Софокла «Цар Едіп».

[37] Конфлікт, описаний римським істориком Тітом Лівієм, став сюжетом для трагедій багатьох видатних європейських письменників.

[38] Віктор Хельтман, ідеолог польського демократичного руху XIX ст.

[39] Яв Непомуцен Яновський (1803-1888) — учасник повстання 1830—1831 рр., один з фундаторів Польського демократичного товариства.

[40] Душа. Термін, введений Арістотелем.

[41] Монолог Едіпа з трагедії Софокла «Цар Едіп».

[42] Там же.

[44] Автори пам’ятника А. Міцкевичу у Львові.

[45] Пані в дуже поганому настрої?

[46] Встати!. По конях!. Може, ми могли б увечері зібратися?

[47] Я зважився на подорож…

[48] За переказами, засновник Кореї Кі Чжа назвав столичне місто Югеном (столицею плакучих верб), щоб пом’якшити характер його мешканців.

[49] 3 Йоганна-Генріха Песталоцці, видатного швейцарського педагога-демократа.

[50] Песталоцці.

[51] Із заснованої у 1919 р. націоналістичної організації «Воля», натхненником якої були клерикальні кола Галичини, у цей період формувалася терористична військова організація.

[52] Замах справді мав місце. Його здійснили члени т. зв. української військової організації, що об’єднувала націоналістичні елементи.

.


Рекомендую також наступні твори:

  • Нет подходящих публикаций