Перелік документів

Розміщено Універсальні в 18 октября 2010

Вступники особисто подають заяву про вступ до університету, в якій вказують напрям підготовки (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра) або спеціальність (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра) та форму навчання.

До заяви вступник додає:

- документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або завірені копії;
- медичну довідку за формою 086-о або її копію;
- шість однакових фотокарток (кольорових, без головного убору) розміром 3×4 см.
- копію шлюбного свідоцтва чи свідоцтва про зміну прізвища (для осіб, які мають розбіжності прізвищ, імен або по батькові у документах).
Вступники на технологічні та технічні напрями підготовки (спеціальності) потребують професійного медичного відбору, що здійснюється медичним пунктом університету. У медичній довідці вступника проставляється штамп і (в разі потреби) зазначаються відповідні обмеження.

Вступники, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, додатково подають сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти (або його копію), виданий у поточному році, з оцінками з предметів, що визначені у додатку 4 Правил прийому до університету для конкурсного відбору щодо вступу на обраний напрям підготовки (спеціальність). Детальніше
З таких навчальних предметів:

- українська мова та література;
- математика;
- фізика, або історія України, або хімія (за вибором вступника одна з вказаних дисциплін) – для вступу на навчання за напрямами підготовки: інженерна механіка; теплоенергетика; енергомашинобудування; електротехніка та електротехнології; автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології; комп’ютерні науки.

- українська мова та література;
- математика;
- географія, або іноземна мова, або історія України (за вибором вступника одна з вказаних дисциплін) – для вступу на навчання за напрямами підготовки: фінанси і кредит; управління персоналом і економіка праці; товарознавство і торговельне підприємництво; облік і аудит; маркетинг; економіка підприємства; менеджмент; готельно-ресторанна справа.

- українська мова та література;
- математика;
- хімія, або біологія, або фізика, або історія України (за вибором вступника одна з вказаних дисциплін) – для вступу на навчання за напрямами підготовки: харчові технології та інженерія; екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування; біотехнологія.

Сховати

Вступники, які подають сертифікат з кількістю балів з визначених предметів нижче 124 балів, до участі у конкурсному відборі не допускаються.

Особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди І та ІІ груп, діти-інваліди) подають документи, що засвідчують їхнє право на складання вступних випробувань в університеті.

Паспорт громадянина України або інший документ, який засвідчує особу і громадянство (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта), та військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці) і документи, що підтверджують його право на вступ, вступник пред’являє особисто.


Рекомендую також наступні твори:

  • Нет подходящих публикаций