Коротка історична довідка

Розміщено ВНЗ Києва в 18 октября 2010

НУХТ має славні історичні традиції. Витоком підготовки фахівців для харчової промисловості можна вважати відкриття у 1884 році в Смілі технічних класів, які були відкриті рішенням Київського відділення Російського технічного товариства за сприянням видатних науковців таких як Д.І.Менделєєв, О.М.Бутлеров, П.П.Алексєєв. М.А.Бунге та відомих аристократів-цукрозаводчиків графів Б.Т Бутурліна., О.Браницького та П.Потоцького на базі двокласного училища, створеного графом В.Бобринським.

Це був перший в історії Російської імперії спеціальний технічний навчальний заклад для підготовки техніків-хіміків і майстрів цукрового виробництва. Ці класи у 1917 р. були перетворені у технічне училище. У 1921р. на базі технічного училища був відкритий технікум цукрової промисловості. На базі технікуму цукрової промисловості у 1929 році був створений Смілянський інститут цукрової промисловості, який у 1930 році був переведений до Києва. На базі цього інституту, цукрового факультету Київського політехнічного інсититу, кафедр цукрового виробництва Харківського і Ленінградського технологічних інститутів, цукрового факультету Кам’янець-Подільського хіміко-технологічного інституту, відповідно до постанови президії Верховної ради СРСР про утворення галузевих вищих навчальних закладів наказом по ВРНГ СРСР №1240 від 17 квітня 1930 року був утворений Київський цукровий інститут, який у 1933 році отримав назву - Київський хіміко-технологічний інститут харчової промисловості.

У 1980 році за заслуги у підготовці кваліфікованих фахівців для народного господарства КТІХП нагороджено орденом Трудового Червоного прапора. У 1993 році КТІХП одержав статус університету, а у 2002 році набув статусу національного і перейменований у Національний університет харчових технологій.

За роки свого існування інститут перетворився із вузькопрофільного інституту у багатопрофільний навчальний заклад що здійснює комплексну підготовку висококваліфікованих фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів – від молодшого спеціаліста до магістра з 32 спеціальностей та 30 спеціалізацій з 17 напрямів за 11 галузями знань для харчової, м’ясо-молочної, мікробіологічної, фармацевтичної та інших галузей промисловості.


Рекомендую також наступні твори:

  • Нет подходящих публикаций